Αγροδασοκομία

DE02_03

Στόχος ήταν η βελτίωση της αποθήκευσης του νερού με η ενίσχυση του χούμου μέσω της μείωσης της διάβρωσης.

Αναγεννητική Γεωργία

DE03_07

Ο στόχος αυτών των μέτρων ήταν η ολοένα και καλύτερη ικανότητα συγκράτησης νερού και η αύξηση του χούμου.

Άρδευση Καλλιέργειας Πατατών

DE04_04

Στόχος αυτού του μέτρου ήταν η βελτίωση και σταθεροποίηση της καλλιέργειας πατάτας, με σταθερή ποιότητα και ποσότητα.

Markus Mushardt

DE05_02

Η διαχείριση του νερού είναι ουσιαστικής σημασίας, εφόσον η εκμετάλλευση βρίσκεται κοντά στη Βόρεια Θάλασσα και σε επίπεδο περίπου 0 έως 5 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Το νερό το οποίο προστατεύεται από αναχώματα για την αντιμετώπιση των πλημμυρών χρειάζεται σωστή διαχείριση. Οι αποστραγγίσεις στις γεωργικές εκτάσεις είναι απαραίτητα τεχνικά μέσα ώστε να είναι […]

Oetker GbR

DE04_03

Η άρδευση γίνεται με δύο αρδευτικά βυτία με ψεκαστήρες. Το νερό διανέμεται μέσω υπόγειων αγωγών με υδραντλίες τοποθετημένες ανά 80 μέτρα, ανάλογα με την απόσταση των γραμμών (27 μέτρα), έτσι ώστε να μπορεί να αρδευτεί κάθε τρίτη γραμμή. Το νερό διανέμεται μέσω ηλεκτρικών αντλιών που μπορούν να προγραμματιστούν από κινητό τηλέφωνο.

Innovative Landwirtschaft Reber

DE03_07

Διατήρηση των εδαφών καλυμμένων με βλάστηση όλο τον χρόνο, μείωση της κατεργασίας στο ελάχιστο, καλλιέργεια μικτών καλλιεργειών αντί για μονοκαλλιέργειες με όσο το δυνατόν λιγότερα χημικά φυτοφάρμακα και ανόργανα λιπάσματα.

Peter Bloching

DE02_03

Τα στοιχεία της αγροδασοκομίας που σχετίζονται με τη προστασία της φύσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Εκτός από τη δυνητική παραγωγή ξυλείας και φρούτων, παρέχουν περιβαλλοντικές υπηρεσίες όσον αφορά στη βιοποικιλότητα και την προστασία του εδάφους και των υδάτων. Αυτό είχε και συνεχίζει να έχει σημαντικές επιδράσεις στο τοπίο, αλλά και στη βιοποικιλότητα των αντίστοιχων […]

Stefan Stanglmair

Μόνο το 18% περίπου της συνολικής έκτασης της καλλιέργειας του λυκίσκου στη Γερμανία αρδεύεται (αποκλειστικά με στάγδην άρδευση). Ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων στη Γερμανία παρείχε σημαντική στήριξη για την εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης σε εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας λυκίσκου μεταξύ των ετών 2008 και 2010 (επιδοτήθηκαν πάνω από 3000 εκτάρια εκτάσεων λυκίσκου, με επιδότηση 2000 ευρώ/εκτάριο). Το μέτρο που […]