Sireco

Αυτοματοποίηση των συστημάτων άρδευσης

Περιεχόμενα Μελέτης Περίπτωσης

Πληροφορίες οργανισμού

Ονομασία οργανισμού

Sireco (Samuel Hernández)

Έτος ίδρυσης

2018

Τοποθεσία

Ανδαλουσία, Σεβίλλη

Έκταση/μέγεθος εκμετάλλευσης:

97 εκτάρια βιολογικής υπερ-εντατικής καλλιέργειας αμυγδαλιάς.

Αριθμός εργαζομένων:

8 εργαζόμενοι

Κύρια δραστηριότητα της εκμετάλλευσης:

Αμυγδαλιές

Χαρακτηριστικά κλίματος και εδάφους

Η εκμετάλλευση βιολογικής καλλιέργειας αμυγδάλων βρίσκεται στην επαρχία της Σεβίλλης, όπου τα καλοκαίρια η θερμοκρασία φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου και η μέση βροχόπτωση τα 520 χιλιοστά. Παρατηρείται μεγάλη ποικιλομορφία εδαφών, αργιλώδη και αμμώδη, ενώ υπάρχουν περιοχές με απότομες κλίσεις.

Πληροφορίες σχετικά με το μέτρο

Περιγραφή του μέτρου

Κατά τη μετατροπή της καλλιέργειας, από ποώδεις καλλιέργειες σε καλλιέργεια αμυγδαλιών, η Sireco ήταν υπεύθυνη για την εγκατάσταση ενός αυτόματου συστήματος άρδευσης, το οποίο διαχειρίζεται μέσω της ίδιας κεφαλής δύο πηγές νερού, ένα φρεάτιο και τη δεξαμενή της πλησιέστερης αρδευτικής κοινότητας. Η εν λόγω εγκατάσταση διαθέτει 2 γραμμές άρδευσης πάνω από το έδαφος, εκατέρωθεν της γραμμής καλλιέργειας. Για τον σκοπό αυτό, διαθέτει σωλήνα διαμέτρου 20 χιλ με ενσωματωμένους σταλάκτες σε απόσταση 75εκ, με παροχή 1,6 λίτρα/ώρα.

Στόχος του μέτρου

Στόχος ήταν η αυτόματη διαχείριση της εναλλακτικής εκκίνησης-διακοπής και των δύο σημείων υδροδότησης, της αλλαγής τομέων, του αυτοκαθαριζόμενου φιλτραρίσματος και της λίπανσης.

Αιτιολόγηση της επιλογής του μέτρου

Η διαχείριση δύο σημείων υδροδότησης με διαφορετικές βάρδιες άρδευσης (φρεάτιο-ημέρα και δεξαμενή-νύχτα) με τη χρήση της ίδιας κεφαλής για τη διαχείριση όλων των εργασιών, για ένα αγροτεμάχιο έκτασης 100 εκταρίων, απαιτούσε ένα ηλεκτρονικό σύστημα με πολύπλοκο προγραμματισμό.

Από που ενημερωθήκατε για το συγκεκριμένο μέτρο

Ο γεωργός-διαχειριστής ήταν ήδη πελάτης της Sireco, από την οποία ζήτησε μια λύση για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, το οποίο ήθελε να μετατρέψει από αροτραίες σε μόνιμες καλλιέργειες.

Περιγραφή της κατάστασης πριν από την εφαρμογή του μέτρου

Στο παρελθόν το αγροτεμάχιο είχε αροτραίες καλλιέργειες, οι οποίες αρδεύονταν μέσω γεώτρησης και ενός συστήματος άρδευσης με άξονα, σε ακτίνα άνω των 300 μέτρων.

Εμπλεκόμενοι φορείς

Εμπλεκόμενοι φορείς

CBH
Sireco

Περιγραφή του ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων

Η CBH είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών εντατικής φύτευσης στην Ανδαλουσία.

Η Sireco είναι πάροχος υπηρεσιών για την εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων άρδευσης. Στην προκειμένη περίπτωση έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την έναρξη της λειτουργίας, την εκπαίδευση των αγροτών και τη μετέπειτα συντήρηση του εν λόγω συστήματος.

Φάση υλοποίησης

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν

 • Συνδέσεις με τις πηγές νερού
 • Μετρητές
 • Έλεγχος ροής
 • Έλεγχος πίεσης
 • Σωλήνες PVC και πολυαιθυλενίου
 • Δακτύλιοι
 • Συλλέκτες τομεοποίησης
 • Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για την αλλαγή τομέων
 • Αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα δακτυλίων (10)
 • Σύστημα λίπανσης:
 • 4 δεξαμενές των 3000 λίτρων
 • Φυσητήρες για αραίωση
 • Αντλίες ψεκασμού
 • Αυτόματο μηχάνημα Siemens 1.200 (βιομηχανικό)
 • Διακόπτες πίεσης, διακόπτες ροής για τον έλεγχο του ανοίγματος και του κλεισίματος των φίλτρων ή για τη διακοπή σε περίπτωση απώλειας πίεσης.
 • Βαλβίδες ρύθμισης της πίεσης
 • Σωλήνας διαμέτρου 20 χιλ, με ενσωματωμένους σταλάκτες σε απόσταση 75εκ ο ένας από τον άλλο, με παροχή 1,6 λίτρα/ώρα.

Δαπάνες για την υλοποίηση

272.000€

Υλοποίηση/δόμηση

Η Sireco ανέπτυξε τη σύνδεση με τις πηγές εφοδιασμού, οι οποίες ενώνονται σε μια ενιαία κεφαλή, από την οποία το αυτοματοποιημένο σύστημα διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες.

Οι διακόπτες πίεσης και οι διακόπτες ροής επιτρέπουν στη συνέχεια τον έλεγχο των πιέσεων, το άνοιγμα και το κλείσιμο των συστημάτων φιλτραρίσματος και την απενεργοποίησή του σε περίπτωση βλάβης.

Εγκατέστησαν επίσης σωλήνες καθώς και διπλή γραμμή άρδευσης, σε κάθε πλευρά της γραμμής καλλιέργειας.

Απαιτούμενη συντήρηση

Οι τομείς ελέγχονται καθημερινά από ένα άτομο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση των φθορών και τον καθαρισμό των άκρων της γραμμής για την αποφυγή αποφράξεων.

Φυσικά, καθώς πρόκειται για ένα επιφανειακό σύστημα άρδευσης που τοποθετείται πάνω από το έδαφος, είναι απαραίτητο να είναι κανείς πολύ προσεκτικός με τις επεμβάσεις, ιδίως με το ξεχορτάριασμα.

Συστάσεις για γνώσεις / δεξιότητες / κατάρτιση / μαθήματα / εκπαίδευση που απαιτούνται πριν από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου

Οι γεωπονικές γνώσεις είναι απαραίτητες για τον σχεδιασμό της καλλιέργειας, του συστήματος άρδευσης και των αυτοματισμών, σύμφωνα με τις ανάγκες της καλλιέργειας και του γεωργού-διαχειριστή.

Γνώση των τύπων του εδάφους για την επιλογή των ποικιλιών και των συστημάτων άρδευσης, αν θα είναι μονής ή διπλής γραμμής, επιφανειακής ή υπόγειας ζώνης κ.λπ.

Επιπτώσεις

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα επιτρέπουν την άρδευση 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη χειριστή, εκμεταλλευόμενα τις ώρες χαμηλής και υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο σχεδιασμός με μια ενιαία κεφαλή επιτρέπει τη μείωση του κόστους επένδυσης, σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος, εάν κάθε πηγή νερού είχε τη δική της κεφαλή.

Το αυτόματο σύστημα επιτρέπει την ομοιογένεια (πιέσεων-ρυθμών ροής) σε ολόκληρη την εκμετάλλευση, καθώς και την αποφυγή βλαβών από ανθρώπινο λάθος.

Η οικολογική διαχείριση της εκμετάλλευσης συνέβαλε στη διατήρηση της φυτικής κάλυψης, στη δημιουργία εδαφοκάλυψης, στην εισαγωγή μελισσοκομίας για επικονίαση, στην εισαγωγή βοηθητικής πανίδας για τη διαχείριση των παρασίτων, στην εγκατάσταση λιμνών για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, στην εισαγωγή προβάτων για βοτάνισμα και στη βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους.
Από μια εκμετάλλευση χαμηλής έντασης εργασίας με αροτραίες καλλιέργειες, η εκμετάλλευση έχει εξελιχθεί σε εκμετάλλευση μονίμων καλλιεργειών στην οποία εργάζονται σχεδόν 10 άτομα.

Η οικολογική διαχείριση της εκμετάλλευσης έχει μειώσει την εφαρμογή του κυνηγιού στην περιοχή.

Η μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα, στην περίπτωση όμως της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης έχει υποκατασταθεί από πρόβατα.

Καινοτομία

Στοιχεία καινοτομίας

Όταν φυτεύτηκε, ήταν η μεγαλύτερη υπερ-εντατική βιολογική καλλιέργεια αμυγδαλιών στην Ανδαλουσία.

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν συστήματα ελέγχου της πίεσης, διαδοχικού φιλτραρίσματος και αυτοματοποίησης της λίπανσης.

Η χρήση μίας ενιαίας κεφαλής για δύο διαφορετικές πηγές τροφοδοσίας νερού είναι ασυνήθιστη, με πολλαπλό συλλέκτη για αυτοματοποιημένη αλλαγή τομέα.

Κλειδιά-επιτυχίας

Ήταν σημαντικό να συμβαδίζουμε με τον γεωργό-διαχειριστή, προσαρμόζοντας τον σχεδιασμό στις ανάγκες του. Ο γεωργός ζητούσε εξοπλισμό που να είναι αξιόπιστος μακροπρόθεσμα.

Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η χρήση υλικών καλής ποιότητας, η εγγύηση ενός συστήματος φιλτραρίσματος και η διαχείριση των πιέσεων, ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία του συστήματος. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η υπερδιαστασιολόγηση του εξοπλισμού, καθώς επιτρέπει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μειώνοντας τον αριθμό των κύκλων.

Περιορισμοί

Φυσικοί περιορισμοί

Η παροχή νερού ήταν ανεπαρκής για την άρδευση ολόκληρης της έκτασης, γεγονός που οδήγησε στην τμηματοποίησή της, λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφία, με μικρότερους τμήματα σε υψηλότερες περιοχές.

Η ποικιλομορφία του εδάφους κατέστησε αναγκαία την προσαρμογή ορισμένων περιοχών µε την εφαρμογή διπλής ή μονής ζώνης άρδευσης.

Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η διαχείριση των δύο διαφορετικών πηγών υδροδότησης, γεγονός που καθόρισε τον συνολικό σχεδιασμό του συστήματος.

Τεχνολογικοί περιορισμοί

Ο γεωργός επέλεξε να μην εγκαταστήσει συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου εξ αποστάσεως, γεγονός που περιορίζει ορισμένες από τις λειτουργίες που σήμερα είναι ευρέως διαδεδομένες.

Αυτές οι τεχνολογίες απαιτούν συγκεκριμένα επαγγελματικά τεχνικά προφίλ, με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υδραυλικής, γεωπονίας και ηλεκτρονικής.

Περιορισμοί αποδεκτικότητας

Από τη μία πλευρά, οι γεωργοί είναι αρχικά απρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υποδομές, λόγω της απαιτούμενης επένδυσης και επειδή αρχικά δεν εμπιστεύονται τους αυτοματισμούς.

Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι είναι επιφυλακτικοί διότι θεωρούν ότι θα τους στερήσουν την εργασία τους.

Η πραγματικότητα ωστόσο, είναι ότι όσοι εγκαθιστούν τις εν λόγω τεχνολογίες, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους και δεν επιθυμούν να τις αποχωριστούν.

Προτεινόμενες λύσεις για τους παραπάνω περιορισμούς

Η αυτοματοποιημένη άρδευση είναι απαραίτητη σε εκμεταλλεύσεις μεγάλου μεγέθους ή με πολύπλοκες δομές άρδευσης.

Η διάδοση των πλεονεκτημάτων της καθώς και του αντίκτυπου στην ποιότητα ζωής των γεωργών, θα πρέπει να γίνει σε μεγάλο βαθμό για να μπορέσει να αλλάξει τα επίπεδα αποδοχής της.

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν εξειδικευμένα προφίλ μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαγγελματιών που θα ανταποκριθούν στη μελλοντική ζήτηση.

Διδάγματα

Εμπειρίες των γεωργών

Η εμπειρία του γεωργού ήταν τόσο καλή που αναπαρήγαγε το σύστημα αυτό και σε άλλα αγροτεμάχια, καλύπτοντας συνολικά 300 εκτάρια μόνιμων καλλιεργειών.

Μαρτυρίες

“Η αυτοματοποίηση της άρδευσης αποδίδει μακροπρόθεσμα και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής του γεωργού”.

Αειφόρος βιωσιμότητα του μέτρου

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Όπως είδαμε, η οικολογική διαχείριση δικαιολογεί την περιβαλλοντική βιωσιμότητά του μέτρου, με ουσιαστικές βελτιώσεις στο έδαφος και τη βιοποικιλότητα. Από την άλλη πλευρά, οι αυτοματισμοί περιόρισαν την πιθανότητα καταστροφών και επέτρεψαν την καλύτερη χρήση και τον καλύτερο προγραμματισμό των αρδευτικών εναλλαγών, πτυχές που οδηγούν σε αποδοτικότερη χρήση του νερού.

Οικονομική βιωσιμότητα

Η επένδυση κατέστησε δυνατή την ταχεία έναρξη της παραγωγής της εκμετάλλευσης, γεγονός που συνέβαλε στη μείωση του νεκρού σημείου της νέας φυτείας, καθώς και στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας νερού σε μια καλλιέργεια με υψηλές απαιτήσεις σε υδάτινους πόρους.

Η επιλογή μιας μόνο κεφαλής άρδευσης σήμανε εξοικονόμηση έως και 40%, σε σχέση με την επένδυση που απαιτείται για τη διαχείριση δύο σημείων τροφοδοσίας.

Διάχυση του μέτρου

Απαιτούμενες συνθήκες αντιγραφής

 • Οικονομική δυνατότητα.
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός αρδευτικού συστήματος.
 • Εγκατάσταση άρδευσης πριν από τη φύτευση.
 • Κατάλληλο μέγεθος εκμετάλλευσης για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
 • Προσαρμογή στην καλλιέργεια ή στη νέα φυτεία.
 • Εξέταση της παρουσίας βιοτικών παραγόντων.

Πρόσθετες απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη διάδοση του μέτρου

 • Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη διάχυση των εν λόγω πολύπλοκων αυτοματοποιημένων συστημάτων, συστημάτων που επιτρέπουν οποιαδήποτε προσαρμογή βάσει παραμέτρων (παραμετροποίηση).
 • Ανάπτυξη διεπιστημονικών επαγγελματικών προφίλ (άρδευση, ηλεκτρονική και γεωπονία). Τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται συνήθως από μηχανικούς.
 • Η μείωση του κόστους θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη αυτού του τύπου εγκαταστάσεων. Απαιτείται ορισμένη έκταση για να είναι συμφέρουσα η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων.
 • Άλλα τυποποιημένα συστήματα δεν επιτρέπουν την παραμετροποίηση και την προσαρμογή σε πολύπλοκες συνθήκες.

Συμπεράσματα - Επισημάνσεις

Το μέλλον του τομέα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της γεωργίας ακριβείας και των αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις με πολύπλοκες δομές άρδευσης ή με ένα ορισμένο μέγεθος χρειάζονται αυτού του είδους την αυτοματοποίηση για να εξασφαλίσουν την καλή διαχείρισή τους.

Οι λειτουργίες είναι πολλαπλές και ο αντίκτυπος στη γεωργική διαχείριση και στην ποιότητα ζωής των αγροτών είναι τεράστιος.

Μελλοντικά σχέδια

Τα συστήματα αυτά συνήθως συνοδεύονται από συστήματα τηλεπικοινωνιών που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως διαχείριση της άρδευσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ικανότητα ελέγχου και καλύτερη ποιότητα ζωής για τον αγρότη.

Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να ολοκληρωθεί με ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας ή με τη χρήση μεταβλητών για την προσαρμογή της κατανάλωσης ενέργειας στη ζήτηση κάθε σημείου παροχής.

Ανοικτοί προβληματισμοί

Δεν είναι εύκολο να βρεθούν έμπειροι επαγγελματίες, οι οποίοι να συνδυάζουν γνώσεις γεωπονίας, εγκαταστάσεων άρδευσης και ηλεκτρονικών συστημάτων αυτοματισμού.
ES02_09

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users’ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as “third party cookies”, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s “Help” menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users’ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Πολιτική Απορρήτου

Στο AGRIWATER λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη  η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός  είναι η προστασία  του  απορρήτου των δεδομένων που μας παρέχετε και η συμμόρφωση  με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο 3/2018 της 5ης Δεκεμβρίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Εγγύηση των Ψηφιακών Δικαιωμάτων που  ενσωματώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων:

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. Πρόκειται για μια μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στην Πράγα της Τσέχικης Δημοκρατίας.

Διεύθυνση
Samcova 1177/1
11000
Πράγα 1

Τηλέφωνο επικοινωνίας
+420266710413
+420266710414

Επικοινωνία μέσω Ηλεκτρ. Ταχυδρ.
marketa.sandova@asz.cz

Ποια η χρησιμότητα επεξεργασίας των δεδομένων;
 • Ανταπόκριση  σε αιτήματα, παράπονα και περιστατικά που διαβιβάζονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπο.
 • Κατανόηση της συμπεριφοράς του πλοηγού εντός του διαδικτύου προκειμένου να ανιχνευτούν  πιθανές κυβερνο-επιθέσεις στον ιστότοπο.
 •  Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται άμεσα με εμάς και ρυθμίζουν τη δραστηριότητά μας.
 • Προστασία και άσκηση των δικαιωμάτων  μας ή απάντηση σε  καταγγελίες οποιουδήποτε είδους.
 • Υποβολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που συνθέτουν τη δραστηριότητα του υπεύθυνου ή με ειδήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του.

 

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6.1 α) του Κανονισμού, καθώς και το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στ) του Κανονισμού.

Τα ζητούμενα δεδομένα  είναι επαρκή, συναφή και απολύτως απαραίτητα και σε καμία περίπτωση δεν είστε υποχρεωμένοι να μας τα παρέχετε. Ωστόσο,  η μη κοινοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει τον σκοπό της υπηρεσίας ή την αδυναμία παροχής της.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ορθή παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας, καθώς και για την εκπλήρωση των ευθυνών που ενδέχεται  να προκύψουν από αυτήν όπως και από κάθε άλλη νομική απαίτηση.

Ποιοι παραλήπτες θα λάβουν τα δεδομένα σας;

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας, η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας:

Στην On Projects Advising SL, ως παροχέα υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
 • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα  επιβεβαίωσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
 • Δικαίωμα αντίρρησης: το δικαίωμα αντίρρησης της επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 23 του κανονισμού της ΕΕ, εφόσον  ο περιορισμός αυτός προβλέπεται για τη διασφάλιση, ιδίως, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μέτρο.

Πού μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι τα δεδομένα του δεν τυγχάνουν ορθής μεταχείρισης, μπορεί να αποστείλει τα παράπονά του στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

Το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι έχει αποκτήσει όλες αυτές τις πληροφορίες.

Πολιτική cookies

Τι είναι τα cookies;

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που λαμβάνεται και εκτελείται στον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή την κινητή συσκευή σας όταν έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη και να αναγνωρίζει τον χρήστη ανάλογα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους.

Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της πλοήγησης.

Σε τι χρησιμοποιούνται τα cookies στον ιστότοπό μας;

Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας. Σκοπός των cookies μας είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμάστε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κ.λπ.) κατά την πλοήγηση και σε μελλοντικές επισκέψεις.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα Cookies μας επιτρέπουν επίσης να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και να τον προσαρμόσουμε στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, να επιταχύνουμε τις αναζητήσεις κ.λπ.».
Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Cookies ανάλυσης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των χρηστών και έτσι να πραγματοποιήσουμε τη μέτρηση και τη στατιστική ανάλυση σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μας από τους χρήστες.

Cookies διαφήμισης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα την παροχή διαφημιστικού χώρου στον ιστότοπο, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της διαφήμισης στο περιεχόμενο της υπηρεσίας που ζητείται ή στην χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα μας.

Για ποιους λόγους ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσουμε τα cookies

Τα cookies μας δεν αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την προσωπική σας ταυτότητα, διεύθυνση, κωδικό πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, εκτός από αυτά που προσδιορίζονται παρακάτω ως “cookies τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται εξωτερικές οντότητες για να μας παρέχουν υπηρεσίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας.

Τα cookies τρίτων χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λήψη στατιστικών στοιχείων και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής.

Μπορώ να αποτρέψω τη χρήση των cookies;

Ναι, πρώτον, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και, δεύτερον, να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Είναι πιθανό ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπου να μην λειτουργούν πλέον εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.”

Μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαφορετική για κάθε πρόγραμμα περιήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευτείτε το μενού Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας.

Λίστα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας
Τεχνικά cookies και προσαρμογής

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, για την αποτροπή του χρήστη από το να χρειάζεται να επαναλάβει διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπο, για την επιτάχυνση ορισμένων διαδικασιών ιστότοπου, για την απομνημόνευση των επιλογών που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή για τις επόμενες προσβάσεις, για την απομνημόνευση σελίδων που έχουν ήδη επισκεφτεί κ.λπ.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αναγνώριση χρήστη

Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Περιέχουν επίσης τεχνικά δεδομένα από τη συνεδρία χρήστη, όπως το χρονικό όριο σύνδεσης, το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ.

Συνεδρία

AGRIWATER

Ταυτοποίηση συνεδρίας

Προσδιορίζουν τη συνεδρία http του χρήστη. Είναι κοινά σε όλες τις εφαρμογές web για τον εντοπισμό αιτημάτων από τη συνεδρία ενός χρήστη.

Συνεδρία

AGRIWATER

Κατάσταση πλοήγησης

Βοηθούν στον εντοπισμό της κατάστασης περιήγησης του χρήστη (σύνδεση, πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση κύλισης, κατάσταση ψηφοφορίας κ.λπ.).

Συνεδρία

AGRIWATER

Cookies ανάλυσης πλοήγησης

Αυτά τα cookies λαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστότοπο (όχι το περιεχόμενο του ίδιου) για να μας παρέχουν στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Επιτρέπουν την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών σε ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι: ο αριθμός των φορών που ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, οι ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, η διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα ο χρήστης είχε πρόσβαση στον ιστότοπο, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιήθηκε ή σε ποιο σύνδεσμο έγινε κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση ο χρήστης στον ιστότοπο, κ.λπ. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν απευθείας από την Google Inc (μια εταιρεία που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες). Η διαμόρφωση αυτών των cookies είναι προκαθορισμένη από την υπηρεσία που προσφέρει η Google, επομένως σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τη σελίδα απορρήτου του Google Analytics, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί και τον τρόπο απενεργοποίησής τους (λάβετε υπόψη ότι δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των ιστότοπων τρίτων).

Μόνιμα

Τρίτοων μερών