Půdní Pokryv

Potenciál pro snížení degradace půdy a zlepšení produkce nabízejí krycí plodiny.

Podrývání Půdy

Těžkou půdu, která má tendenci zadržovat velké množství vlhkosti, je třeba odvodnit, aby se zvýšila produktivita plodin.

Hydroponie

Skleníky umožňují optimalizovat dostupné zdroje.

Zelené Hnojení – Vikev

Začleněním luštěnin, které vážou dusík do půdy, půda v následujících letech více prospívá.

Agrolesnictví

DE02_03

Cílem tohoto opatření je zlepšit zadržování vody posílením humusu díky snižování eroze.