Βασικοί υπολογισμοί των Μέτρων για τη Διαχείριση των Υδάτων

Εκπαιδευτική ενότητα 03

>
>

TR03: Βασικοί υπολογισμοί των Μέτρων για τη Διαχείριση των Υδάτων

Εισαγωγη

Οι υδατικές ανάγκες στη γεωργία πρέπει να καλύπτονται λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη διαθεσιμότητα του νερού, λόγω:

 • των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
 • της αύξησης του πληθυσμού, 
 • της οικονομικής ανάπτυξης και 
 • της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. 

Συνεπώς, η διαχείριση των υδάτων στη γεωργία είναι αλληλένδετη με:

 • την παραδοσιακή διαχείριση των υδάτινων πόρων,
 • την παραγωγή τροφίμων, 
 • την αγροτική ανάπτυξη και 
 • τη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής:

 • μείωση της διαθεσιμότητας νερού για τη γεωργία,
 • περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
 • ακραία καιρικά φαινόμενα

➥ Tρέχουσα διαχείριση των υδάτων σε κίνδυνο ➨ Μέτρα προσαρμογής

Ένα μέτρο/στρατηγική προσαρμογής είναι μια παρέμβαση με στόχο τη μείωση της ευπάθειας του γεωργικού τομέα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Βέλτιστες πρακτικές: είναι μια επιλογή παρεμβάσεων που αποδεδειγμένα λειτουργούν αποτελεσματικά και παράγουν επιθυμητά αποτελέσματα.

Περιεχόμενα

2.1. Technological practices: sub-irrigation

2.2. Technical practices: Rooftop water harvesting from greenshouses

2.3. Cost considerations – typical costs

2.4. Some examples

1. Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Ανάγκη ΠροσαρμογήςΜέτρο προσαρμογήςΤύπος βέλτιστης πρακτικήςΑριθμός βέλτιστης πρακτικής
Αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της διαθεσιμότητας του νερού
Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευσηΤεχνολογική πρακτικήBE_05
Υπόγειες γραμμές άρδευσης με ενσωματωμένο σταλαχτήΤεχνολογική πρακτικήES_01
Αυτοματοποίηση των συστημάτων άρδευσηςΤεχνολογική πρακτικήES_02
Μονάδα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωσηΤεχνολογική πρακτικήES_08
Συλλογή βρόχινου νερού στην οροφήΤεχνική πρακτικήIT_05
Συμπληρωματικές αρδευτικές λίμνεςΤεχνική πρακτικήIT_06
Άρδευση με σταγόνες (στάγδην) στο ρύζιΤεχνολογική πρακτικήIT_08
Ανάγκη ΠροσαρμογήςΜέτρο προσαρμογήςΤύπος βέλτιστης πρακτικήςΑριθμός βέλτιστης πρακτικής
Αντιμετώπιση των πλημμυρών και της ξηρασίαςΥγροβιότοποι και λίμνεςΤεχνική πρακτικήCZ_03
ΥδατοφράχτηςΤεχνική πρακτικήBE_01
Ελεγχόμενη αποστράγγισηΤεχνική πρακτικήBE_02
Γεωργική ασφάλισηΟικονομική πρακτικήES_03
Ανάγκη ΠροσαρμογήςΜέτρο προσαρμογήςΤύπος βέλτιστης πρακτικήςΑριθμός βέλτιστης πρακτικής
Αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων άρδευσηςΕδαφοκάλυψη σε τροπικές καλλιέργειεςΚαλλιεργητική πρακτικήES_04
Αλλαγή Ποικιλίας/ΦυλήςΚαλλιεργητική πρακτικήES_06
Συγκέντρωση νερού με λάκκουςΤεχνικήES_07
ΕδαφοκάλυψηΚαλλιεργητική πρακτικήCY_01
Βαθιά άροσηΚαλλιεργητική πρακτικήCY_03
ΥδροπονίαΚαλλιεργητική πρακτικήCY_04
Ανάγκη ΠροσαρμογήςΜέτρο προσαρμογήςΤύπος βέλτιστης πρακτικήςΑριθμός βέλτιστης πρακτικής
Αντιμετώπιση της υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων και του εδάφους
Κατασκευή αβαθών χαντακιώνΤεχνική πρακτικήCZ_01
Διαφοροποιημένη γεωργίαΚαλλιεργητική πρακτικήCZ_06
Καλλιέργεια χωρίς άροσηΚαλλιεργητική πρακτικήCY_02
ΑγροδασοκομίαΚαλλιεργητική πρακτικήDE_02
Βελτιωμένη διαχείριση του εδάφουςΚαλλιεργητική πρακτικήIT_01
Ανάγκη ΠροσαρμογήςΜέτρο προσαρμογήςΤύπος βέλτιστης πρακτικήςΑριθμός βέλτιστης πρακτικής
Αντιμετώπιση της μείωσης της βιοποικιλότητας
Καινοτόμες καλλιεργητικές πρακτικέςΚαλλιεργητική πρακτικήCZ_02
Αναζωογόνηση ρυακιών και υγροβιότοπωνΤεχνική πρακτικήCZ_07
Αναγεννητική γεωργίαΚαλλιεργητική πρακτικήDE_03
Αξιοποίηση ντόπιων ποικιλιών και εξελικτικών πληθυσμώνΚαλλιεργητική πρακτικήIT_04

2. Παραδείγματα βασικών υπολογισμών

Καλλιεργητικές πρακτικές: Καλλιέργεια χωρίς άροση

 • Βέλτιστη πρακτική AGRIWATER
 • Συμβατική ή πλήρης κατεργασία του εδάφους διαταράσσει ολόκληρο το επιφανειακό έδαφος. Μπορεί να απαιτηθούν πολλές μηχανικές παρεμβάσεις για να αναστραφεί πρώτα το έδαφος και στη συνέχεια να μετατραπεί σε εύθρυπτο υπόστρωμα πριν από τη σπορά. 
 • Ελάχιστη κατεργασία του εδάφους (μειωμένη κατεργασία), όπως ορίζεται εδώ, είναι γενικά μια κατεργασία με ένα πέρασμα κατά τη σπορά συγχρονισμένη με την τοποθέτηση του σπόρου, η οποία συνήθως επιτυγχάνεται με τη χρήση εργαλείων πλήρους αποκοπής, ή δίσκων πλήρους αποκοπής μονής κατεύθυνσης ή μετατοπισμένων δίσκων για τη διάσπαση ολόκληρης της επιφάνειας του εδάφους. Ενδέχεται να περιλαμβάνει μια ρηχή καλλιέργεια, μεταξύ των εποχών, για τον έλεγχο των ζιζανίων, οπότε μπορεί να ονομαστεί μειωμένη κατεργασία.
 • Καμία άροση ή ακαλλιέργεια περιλαμβάνει μηχανική κατεργασία κατά την οποία ένα μέρος της επιφάνειας του εδάφους διαταράσσεται ή “ανοίγει” και οι σπόροι τοποθετούνται ταυτόχρονα σε αυτή τη διαταραχθείσα ζώνη. Το άνοιγμα του σπορέα μπορεί να είναι ένα μαχαίρι με πλάτος μόλις 5 χιλ στο ένα άκρο, ή ένας μονός, διπλός ή τριπλός δίσκος τοποθετημένος σε μικρή γωνία ως προς την κατεύθυνση της κίνησης.
 • Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «κατεργασία διατήρησης» που είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει οποιοδήποτε σύστημα κατεργασίας μειώνει τη διάβρωση του εδάφους και την απώλεια του νερού σε σύγκριση με τη συμβατική κατεργασία. Ορισμένοι έχουν ορίσει τον εν λόγω όρο πιο αυστηρά, ώστε να περιλαμβάνει την επεξεργασία των υπολειμμάτων, διευκρινίζοντας ότι τουλάχιστον το 30% της επιφάνειας του εδάφους πρέπει να καλύπτεται από τα υπολείμματα μετά τη σπορά (εδαφοκάλυψη), ώστε να μειώνεται η διάβρωση του εδάφους από το νερό. Είναι πιθανό να περιλαμβάνονται στον ορισμό τα συστήματα μηδενικής, ελάχιστης και μειωμένης κατεργασίας του εδάφους.
Source: FAO

Επιπτώσεις μη κατεργασίας του εδάφους:

 • Δύναται να μειωθεί το κόστος εργασίας, καυσίμων, άρδευσης και των μηχανημάτων.
 • Η μη άροση μπορεί να αυξήσει την απόδοση της καλλιέργειας, λόγω της αύξησης της διήθησης και της αποθηκευτικής ικανότητας σε νερό, καθώς και της μείωσης της διάβρωσης.
 • Επιπλέον, πιθανό όφελος της μη κατεργασίας του εδάφους είναι το ότι, λόγω της υψηλότερης συγκέντρωσης νερού (μείωση απορροής), αντί να παραμείνει ένα χωράφι σε αγρανάπαυση, μπορεί να είναι οικονομικά συμφέρον να φυτευτεί μια άλλη καλλιέργεια.
 • Τα μέτρα μη κατεργασίας και τα μέτρα συντηρητικής κατεργασίας του εδάφους έχουν επίσης σημαντικά οφέλη, όσον αφορά τη μείωση της θερμοκρασίας του εδάφους, εάν συνδυαστούν με εδαφοκάλυψη.
Source: https://southernirrigation.com/2020/10/29/designing-an-sdi-system-with-southern-irrigation/
 • Βέλτιστη πρακτική AGRIWATER
 • Πριν από τον σχεδιασμό του συστήματος, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι στόχοι ή οι προσδοκίες του συστήματος: αποτελεσματικότερη διαχείριση, καλύτερη ποιότητα και ομοιομορφία των καλλιεργειών, αυξημένες αποδόσεις, ομοιόμορφη εφαρμογή νερού και θρεπτικών στοιχείων, εξοικονόμηση νερού ή/και αύξηση των κερδών της εκμετάλλευσης.
 • Το χωράφι: ένα λοφώδες ή επικλινές χωράφι θα χρειαστεί σταλαχτές που αντισταθμίζουν την πίεση του νερού, ενώ ένα επίπεδο χωράφι θα χρησιμοποιήσει σταλαχτές που δεν αντισταθμίζουν την πίεση. Η διάμετρος των σωλήνων είναι επίσης κρίσιμη για την παροχή της ροής που απαιτεί το σύστημα. Από πλευράς σχεδιασμού, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά, ως προς τον ρυθμό της ροής, μεγαλύτερη από 7% μεταξύ του υψηλότερου και του χαμηλότερου σταλάχτη. 
 • Έδαφος: Τα αργιλώδη εδάφη επιτρέπουν στο νερό να ταξιδέψει  σε μεγαλύτερες αποστάσεις (προς τα πάνω και πλευρικά) από ότι τα αμμώδη εδάφη. Τα αργιλώδη εδάφη συγκρατούν επίσης πολύ περισσότερο νερό και απορροφούν το νερό πολύ πιο αργά. Ως εκ τούτου, σε αμμώδη εδάφη οι γραμμές άρδευσης και οι σταλαχτές εγκαθίστανται σε πιο κοντινές μεταξύ τους αποστάσεις, ενώ  σε αργιλώδη εδάφη οι εν λόγω αποστάσεις  μπορούν να αυξηθούν, ωστόσο ο ρυθμός ροής των εν λόγω σταλαχτών είναι χαμηλότερος εξαιτίας του χαμηλότερου ρυθμού απορρόφησης που παρουσιάζουν τα αργιλώδη εδάφη.
 • Η ανάλυση του νερού πρέπει να επανεξεταστεί προσεκτικά για να γίνει κατανοητό τι επίπεδο φιλτραρίσματος και επεξεργασίας απαιτείται για να αποφευχθεί η απόφραξη ή η ασβεστοποίηση της γραμμής απορροής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ποιότητα του νερού μπορεί εύκολα να βελτιωθεί.
 • Είναι καλή πρακτική η παρακολούθηση της ροής λειτουργίας του συστήματος και της κατανάλωσης του νερού από τις καλλιέργειες. 
 • Έγχυση λιπασμάτων: Τα συστήματα διοχέτευσης λιπασμάτων τροφοδοτούν το σύστημα με θρεπτικά στοιχεία και χημικές ουσίες για τη μέγιστη απόδοση των καλλιεργειών και τη διατήρηση της γραμμής αποστράγγισης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ευέλικτες δυνατότητες λίπανσης θα βοηθήσουν το σύστημα να αποσβέσει την αξία του ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του συστήματος. Τα συστήματα έγχυσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις αναμενόμενες απαιτήσεις για όλα τα χημικά, να είναι εύκολα στη λειτουργία και τη βαθμονόμηση και να διαθέτουν διατάξεις για την αποφυγή ανεπιθύμητων κατακρημνισμάτων.
 • Η διαχείμαση του συστήματος είναι μια απαραίτητη διαδικασία συντήρησης, καθώς το νερό θα παγώσει και θα διασταλεί, προκαλώντας ενδεχομένως ζημιά στα πλαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα του συστήματος. Το νερό από τα φίλτρα, τις βαλβίδες, τον εξοπλισμό χημικής άρδευσης, τους ρυθμιστές πίεσης και τους υπόγειους σωλήνες θα πρέπει να αδειάζει – ειδικά στα χαμηλότερα άκρα του χωραφιού όπου συνήθως συσσωρεύεται νερό. Οι γραμμές στάγδην πολυαιθυλενίου δεν υπόκεινται σε ζημιές από το πάγωμα, καθώς οι σταλαχτές παρέχουν σημεία αποστράγγισης και το πολυαιθυλένιο είναι εύκαμπτο.
 • Η τακτική συντήρηση όλων των εξαρτημάτων του συστήματος (όπως φίλτρα, αντλίες, βαλβίδες και εγχυτήρες λιπασμάτων) θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Η συντήρηση πρέπει να ακολουθεί ένα τακτικό πρόγραμμα και να καταγράφεται ο χρόνος πραγματοποίησής της για μεταγενέστερη αναφορά.
Έκταση λεκάνης απορροής (τμ ) = Μήκος (μ) × Πλάτος (μ) Όπου: 
 • Μήκος = μήκος της επιφάνειας της λεκάνης απορροής (μ) 
 • Πλάτος = πλάτος της επιφάνειας της λεκάνης απορροής (μ)
Παροχή (λίτρα/έτος) = βροχόπτωση (χιλ/έτος) × επιφάνεια οροφής θερμοκηπίου (τμ ) × συντελεστής απορροής της μεμβράνης πολυαιθυλενίου (PE) Ο συντελεστής απορροής είναι η ποσότητα του νερού που πραγματικά αποστραγγίζεται από την επιφάνεια σε σχέση με την ποσότητα της βροχής που πέφτει στην επιφάνεια. Αντικατοπτρίζει την ποσότητα της βροχόπτωσης που χάνεται μέσω της διήθησης και άλλων απορροφήσεων. Στην περίπτωση των θερμοκηπίων, τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι διάφορες μορφές πλαστικού (μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE)), τα οποία έχουν μικρή έως καθόλου ικανότητα διήθησης και έτσι σχεδόν όλο το νερό αποστραγγίζεται. Ωστόσο, υπάρχουν απώλειες λόγω εξάτμισης και πιτσιλίσματος, καθώς και λόγω κατακράτησης, με αποτέλεσμα ο γενικός συντελεστής απορροής για τη μεμβράνη θερμοκηπίου από πολυαιθυλένιο να εκτιμάται σε 0,8. Αυτό σημαίνει ότι από τον συνολικό όγκο της βροχής που πέφτει στην επιφάνεια της λεκάνης απορροής, το 80% αποστραγγίζεται από την επιφάνεια – το υπόλοιπο 20% παραμένει στην επιφάνεια.
 • Σχεδιάστε ένα αθροιστικό διάγραμμα απορροής της οροφής, αθροίζοντας τα μηνιαία σύνολα απορροής.
 • Προσθέστε μια διακεκομμένη γραμμή που δείχνει τη συσσωρευτική χρήση νερού (αντλούμενο νερό ή ζήτηση νερού).
 • Θα πρέπει να ενσωματωθεί μια υπολειμματική αποθήκευση 5 κμ για το νερό της βροχής που παραμένει στη δεξαμενή στην αρχή της υγρής περιόδου.
 • Κόστος σχεδιασμού
 • Κόστος νομικών αδειών
 • Προετοιμασία του εδάφους
 • Ενδεχόμενο εκμίσθωσης μηχανημάτων
 • Υλικά και ανταλλακτικά
 • Εργατικό δυναμικό
 • Τακτική συντήρηση
 • Έκτακτη συντήρηση
 • Απόρριψη υλικών (χρησιμοποιημένοι πλαστικοί αγωγοί, αποθήκευση χημικών ουσιών κ.λπ.)
 • Στάγδην άρδευση στο ρύζι: 800 – 1300 €/στρέμμα για τα υλικά (στα 1300 €/στρέμμα περιλαμβάνεται η υποστήριξη από τον πάροχο). 200 €/στρέμμα/έτος για τη συντήρηση.
 • Συλλογή νερού με τη χρήση λάκκων για δέντρα: το ωριαίο κόστος του χειριστή είναι 35 €, με αποτέλεσμα το κόστος να ανέρχεται σε 1,3 € ανά δέντρο, με ρυθμό 25 δέντρα/ώρα. Το μέτρο αυτό απαιτεί εξαμηνιαία συντήρηση με κόστος 0,65 € ανά δέντρο.

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users’ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as “third party cookies”, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s “Help” menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users’ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Πολιτική Απορρήτου

Στο AGRIWATER λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη  η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός  είναι η προστασία  του  απορρήτου των δεδομένων που μας παρέχετε και η συμμόρφωση  με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο 3/2018 της 5ης Δεκεμβρίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Εγγύηση των Ψηφιακών Δικαιωμάτων που  ενσωματώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων:

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. Πρόκειται για μια μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στην Πράγα της Τσέχικης Δημοκρατίας.

Διεύθυνση
Samcova 1177/1
11000
Πράγα 1

Τηλέφωνο επικοινωνίας
+420266710413
+420266710414

Επικοινωνία μέσω Ηλεκτρ. Ταχυδρ.
marketa.sandova@asz.cz

Ποια η χρησιμότητα επεξεργασίας των δεδομένων;
 • Ανταπόκριση  σε αιτήματα, παράπονα και περιστατικά που διαβιβάζονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπο.
 • Κατανόηση της συμπεριφοράς του πλοηγού εντός του διαδικτύου προκειμένου να ανιχνευτούν  πιθανές κυβερνο-επιθέσεις στον ιστότοπο.
 •  Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται άμεσα με εμάς και ρυθμίζουν τη δραστηριότητά μας.
 • Προστασία και άσκηση των δικαιωμάτων  μας ή απάντηση σε  καταγγελίες οποιουδήποτε είδους.
 • Υποβολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που συνθέτουν τη δραστηριότητα του υπεύθυνου ή με ειδήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του.

 

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6.1 α) του Κανονισμού, καθώς και το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στ) του Κανονισμού.

Τα ζητούμενα δεδομένα  είναι επαρκή, συναφή και απολύτως απαραίτητα και σε καμία περίπτωση δεν είστε υποχρεωμένοι να μας τα παρέχετε. Ωστόσο,  η μη κοινοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει τον σκοπό της υπηρεσίας ή την αδυναμία παροχής της.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ορθή παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας, καθώς και για την εκπλήρωση των ευθυνών που ενδέχεται  να προκύψουν από αυτήν όπως και από κάθε άλλη νομική απαίτηση.

Ποιοι παραλήπτες θα λάβουν τα δεδομένα σας;

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας, η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας:

Στην On Projects Advising SL, ως παροχέα υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
 • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα  επιβεβαίωσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
 • Δικαίωμα αντίρρησης: το δικαίωμα αντίρρησης της επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 23 του κανονισμού της ΕΕ, εφόσον  ο περιορισμός αυτός προβλέπεται για τη διασφάλιση, ιδίως, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μέτρο.

Πού μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι τα δεδομένα του δεν τυγχάνουν ορθής μεταχείρισης, μπορεί να αποστείλει τα παράπονά του στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

Το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι έχει αποκτήσει όλες αυτές τις πληροφορίες.

Πολιτική cookies

Τι είναι τα cookies;

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που λαμβάνεται και εκτελείται στον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή την κινητή συσκευή σας όταν έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη και να αναγνωρίζει τον χρήστη ανάλογα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους.

Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της πλοήγησης.

Σε τι χρησιμοποιούνται τα cookies στον ιστότοπό μας;

Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας. Σκοπός των cookies μας είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμάστε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κ.λπ.) κατά την πλοήγηση και σε μελλοντικές επισκέψεις.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα Cookies μας επιτρέπουν επίσης να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και να τον προσαρμόσουμε στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, να επιταχύνουμε τις αναζητήσεις κ.λπ.».
Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Cookies ανάλυσης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των χρηστών και έτσι να πραγματοποιήσουμε τη μέτρηση και τη στατιστική ανάλυση σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μας από τους χρήστες.

Cookies διαφήμισης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα την παροχή διαφημιστικού χώρου στον ιστότοπο, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της διαφήμισης στο περιεχόμενο της υπηρεσίας που ζητείται ή στην χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα μας.

Για ποιους λόγους ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσουμε τα cookies

Τα cookies μας δεν αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την προσωπική σας ταυτότητα, διεύθυνση, κωδικό πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, εκτός από αυτά που προσδιορίζονται παρακάτω ως “cookies τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται εξωτερικές οντότητες για να μας παρέχουν υπηρεσίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας.

Τα cookies τρίτων χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λήψη στατιστικών στοιχείων και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής.

Μπορώ να αποτρέψω τη χρήση των cookies;

Ναι, πρώτον, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και, δεύτερον, να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Είναι πιθανό ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπου να μην λειτουργούν πλέον εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.”

Μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαφορετική για κάθε πρόγραμμα περιήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευτείτε το μενού Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας.

Λίστα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας
Τεχνικά cookies και προσαρμογής

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, για την αποτροπή του χρήστη από το να χρειάζεται να επαναλάβει διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπο, για την επιτάχυνση ορισμένων διαδικασιών ιστότοπου, για την απομνημόνευση των επιλογών που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή για τις επόμενες προσβάσεις, για την απομνημόνευση σελίδων που έχουν ήδη επισκεφτεί κ.λπ.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αναγνώριση χρήστη

Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Περιέχουν επίσης τεχνικά δεδομένα από τη συνεδρία χρήστη, όπως το χρονικό όριο σύνδεσης, το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ.

Συνεδρία

AGRIWATER

Ταυτοποίηση συνεδρίας

Προσδιορίζουν τη συνεδρία http του χρήστη. Είναι κοινά σε όλες τις εφαρμογές web για τον εντοπισμό αιτημάτων από τη συνεδρία ενός χρήστη.

Συνεδρία

AGRIWATER

Κατάσταση πλοήγησης

Βοηθούν στον εντοπισμό της κατάστασης περιήγησης του χρήστη (σύνδεση, πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση κύλισης, κατάσταση ψηφοφορίας κ.λπ.).

Συνεδρία

AGRIWATER

Cookies ανάλυσης πλοήγησης

Αυτά τα cookies λαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστότοπο (όχι το περιεχόμενο του ίδιου) για να μας παρέχουν στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Επιτρέπουν την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών σε ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι: ο αριθμός των φορών που ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, οι ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, η διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα ο χρήστης είχε πρόσβαση στον ιστότοπο, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιήθηκε ή σε ποιο σύνδεσμο έγινε κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση ο χρήστης στον ιστότοπο, κ.λπ. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν απευθείας από την Google Inc (μια εταιρεία που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες). Η διαμόρφωση αυτών των cookies είναι προκαθορισμένη από την υπηρεσία που προσφέρει η Google, επομένως σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τη σελίδα απορρήτου του Google Analytics, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί και τον τρόπο απενεργοποίησής τους (λάβετε υπόψη ότι δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των ιστότοπων τρίτων).

Μόνιμα

Τρίτοων μερών