Υδατικεσ Απαιτησεισ Στο Αγροκτημα

Εργαλείο για αποδοτικότητα στην παραγωγή

Εκπαιδευτική ενότητα 04

>
>

TR04: Υδατικεσ Απαιτησεισ Στο Αγροκτημα

Εισαγωγη

Το πρόβλημα

Η γεωργία είναι ο κύριος καταναλωτής νερού και είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τις πιο σοβαρές απειλές λόγω της λειψυδρίας. 

Οποιαδήποτε έλλειψη αυτού του κρίσιμου φυσικού πόρου θέτει σε κίνδυνο τη διαβίωση των αγροτών.

Ταυτόχρονα, οι δημογραφικές αλλαγές, η οικονομική ανάπτυξη και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής αναμένεται να εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ της γεωργίας και άλλων χρήσεων του νερού, όπως οι δημοτικές και οι βιομηχανικές χρήσεις.

Οι μακροπρόθεσμες ανισορροπίες στην προσφορά και τη ζήτηση για νερό άρδευσης αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω καθώς οι περιορισμένες και άνισα κατανεμημένες βροχοπτώσεις ακολουθούν μια πτωτική τάση, ενώ η μέση θερμοκρασία ακολουθεί μια αυξητική

Η λύση

Συνιστάται στους αγρότες να γνωρίζουν τις απαιτήσεις νερού για καλλιέργειες και ζώα προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα με τον προγραμματισμό των εκμεταλλεύσεων στις ξηρασίες και την αναβάθμιση των υδάτινων υποδομών.

Η εκτίμηση των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών αποτελεί προαπαιτούμενο για την εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής και γενικότερα της διαχείρισης του γεωργικού νερού.

Περιεχόμενα

1.1. Διαπνοή, Εξάτμιση και Εξατμισοδιαπνοή Καλλιεργειών

1.2. Υδατικές Απαιτήσεις Καλλιεργειών

1.3. Ανάγκες Άρδευσης

1. Πόσο νερό χρειάζεται η εκμετάλλευσή μου;

Οι καλλιεργειεσ χρειαζονται νερο για διαπνοη και εξατμιση

 • Η διαπνοή είναι η διαδικασία απώλειας νερού των φυτών, κυρίως από τα φύλλα.
 • Η εξάτμιση είναι η διαδικασία κατά την οποία ποσότητα νερού εξατμίζεται στην ατμόσφαιρα από πηγές όπως η επιφάνεια του εδάφους.
 • Η εξατμισοδιαπνοή (ET) είναι η συνολική απώλεια νερού από την εξάτμιση και τη διαπνοή των φυτών(Εικ.1).
 • Οι ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό συμπίπτουν με το ET και συνήθως εκφράζονται σε mm/ημέρα, mm/μήνα, σε mm/έτος ή mm/εποχή.

Κυριωσ τρεισ (3) παραγοντεσ επηρεαζουν τισ αναγκεσ τησ καλλιεργειασ σε νερο:

 1. Κλίμα
 2. Τύπος/Είδος καλλιέργειας
 3. Στάδιο Ανάπτυξης της Καλλιέργειας

Κλιμα

Οι κύριοι κλιματικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό είναι: η ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα ανέμου (εικ. 2). Οι επιπτώσεις τους στις ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό φαίνονται στον πίνακα 1.

Κλιματικός παράγονταςΥδατική απαίτηση καλλιέργειας
ΥψηλήΧαμηλή
Ηλιακή ακτινοβολίαήλιοςΧωρίς ήλιο
Θερμοκρασίαζέστηκρύο
Υγρασίαχαμηλή (στεγνός)υψηλή (υγρός)
Ταχύτητα αέραανεμώδηςλίγος άνεμος

Οι ανάγκες σε νερό για μια συγκεκριμένη καλλιέργεια, σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, θα ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τις χωρικές και χρονικές διακυμάνσεις στην εξατμισοδιαπνοή και τις καθαρές απαιτήσεις σε νερό.

Από το προηγούμενο, είναι σαφές ότι η εξατμισοδιαπνοή μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας (και συνεπώς οι ανάγκες της σε νερό) είναι ευαίσθητη στις κλιματικές αλλαγές σε διαφορετικές περιοχές, λόγω των διακυμάνσεων στην ακτινοβολία, τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανέμου και την υγρασία. Για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη ποικιλία εσπεριδοειδών, που καλλιεργείται σε ψυχρό κλίμα, θα χρειάζεται λιγότερο νερό την ημέρα από την ίδια ποικιλία δέντρων εσπεριδοειδών που καλλιεργείται σε θερμότερο κλίμα.

Για πιο αποτελεσματική διαχείριση του νερού, είναι χρήσιμο να λαμβάνετε μια συγκεκριμένη τυπική καλλιέργεια ή μια καλλιέργεια αναφοράς και να προσδιορίζετε πόσο νερό χρειάζεται αυτή η καλλιέργεια ημερησίως στις διάφορες κλιματικές περιοχές.

Τύπος/είδος καλλιέργειας

Ο τύπος της καλλιέργειας έχει επίδραση στις ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό σε σχέση με:

 • Ημερήσιες ανάγκες σε νερό μιας πλήρως αναπτυσσόμενης καλλιέργειας. Για παράδειγμα, οι μέγιστες ημερήσιες ανάγκες σε νερό για πλήρως ανεπτυγμένη καλλιέργεια καρπουζιών θα είναι περισσότερες την ημέρα από μια πλήρως ανεπτυγμένη καλλιέργεια κρεμμυδιών.
 • Διάρκεια της συνολικής καλλιεργητικής περιόδου της καλλιέργειας. Για παράδειγμα, ο αρακάς έχει υψηλότερες ημερήσιες ανάγκες σε νερό από το πεπόνι. Όμως οι εποχικές ανάγκες του μπιζελιού σε νερό είναι χαμηλότερες από τα πεπόνια, γιατί ο αρακάς έχει μικρότερη καλλιεργητική περίοδο (90-100 ημέρες, σε σύγκριση με τα πεπόνια, που έχουν καλλιεργητική περίοδο 120-160 ημέρες).

Αναπτυξιακο σταδιο της καλλιεργειασ

Μια πλήρως αναπτυγμένη καλλιέργεια θα χρειαστεί περισσότερο νερό από μια καλλιέργεια που μόλις φυτεύτηκε (εικ. 3). 

Οι ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό κατά τη φύτευση και κατά τη διάρκεια του αρχικού σταδίου υπολογίζονται στο 50 τοις εκατό της ανάγκης σε νερό της καλλιέργειας κατά το στάδιο της μέσης περιόδου, όταν η καλλιέργεια έχει αναπτυχθεί πλήρως. Όσον αφορά το στάδιο της όψιμης περιόδου, που είναι η περίοδος κατά την οποία η καλλιέργεια ωριμάζει και συγκομίζεται, οι ανάγκες σε νερό διαφοροποιούνται ανάλογα με:

 • Φυλλώδεις καλλιέργειες (π.χ. μαρούλι, λάχανο, κ.λπ.) όπου οι ανάγκες σε νερό της καλλιέργειας παραμένουν οι ίδιες κατά το στάδιο της τελικής περιόδου, όπως και κατά το στάδιο της μέσης περιόδου.
 • Ξηρές καλλιέργειες (όπως βαμβάκι ή καλαμπόκι), όπου οι ανάγκες τους σε νερό κατά το τελευταίο στάδιο της περιόδου είναι ελάχιστες και επομένως δεν απαιτείται άρδευση σε αυτές τις καλλιέργειες κατά το τελευταίο στάδιο της περιόδου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Απαιτήσεις σε νερό μιας γενικής καλλιέργειας σε πολύ ζεστό και ξηρό κλίμα

Ας υποθέσουμε ότι οι ανάγκες σε νερό μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας σε ένα πολύ ζεστό, ξηρό κλίμα είναι 15 mm/ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα η καλλιέργεια χρειάζεται ένα στρώμα νερού 15 mm σε ολόκληρη την περιοχή στην οποία καλλιεργείται η καλλιέργεια (εικ. 4). Αυτό σημαίνει ότι τα 15 mm δεν πρέπει πράγματι να παρέχονται με βροχή ή άρδευση κάθε μέρα.

Η καλλιέργεια θα μπορούσε να αρδεύεται για παράδειγμα, με 60 mm κάθε 4 ημέρες. Στη συνέχεια, το νερό άρδευσης θα αποθηκευτεί στη ζώνη της ρίζας και θα χρησιμοποιηθεί σταδιακά από την καλλιέργεια: 15 mm για κάθε μέρα, δεδομένου ότι το νερό άρδευσης δεν θα χαθεί λόγω έκπλυσης, απορροής ή εξάτμισης.

Αρδευτικές Ανάγκες Καλλιεργειών

Χωρίς νερό οι καλλιέργειες δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Η πιο γνωστή πηγή νερού για την ανάπτυξη των φυτών είναι το νερό της βροχής. Αλλά, τι να κάνετε εάν υπάρχει πολύ λίγο νερό βροχής;

Εάν υπάρχει πολύ λίγη βροχή, τότε απαιτείται άρδευση για να συμπληρωθούν οι επιπλέον ανάγκες σε νερό

Οι δύο Παράγοντες που Καθορίζουν την Ποσότητα του Νερού Άρδευσης που απαιτείται είναι:

 • οι συνολικές ανάγκες σε νερό των διαφόρων καλλιεργειών
 • η ποσότητα του νερού της βροχής που είναι διαθέσιμη στις καλλιέργειες
Αποτελεσματικη Βροχη – Πραγματα Που Πρεπει Να Εξετασετε
 • Μέρος της βροχόπτωσης δεν είναι αποτελεσματικό. Μέρος του διηθείται κάτω από τη ριζική ζώνη των φυτών και ένα άλλο μέρος ρέει μακριά στην επιφάνεια του εδάφους ως απορροή. Το νερό βαθιάς διήθησης και το νερό απορροής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα φυτά. Εάν η βροχόπτωση είναι υψηλή, ένα σχετικά μεγάλο μέρος του νερού χάνεται μέσω βαθιάς διήθησης και απορροής (εικ.5).
 • Το υπόλοιπο μέρος, η λεγόμενη αποτελεσματική βροχόπτωση, αποθηκεύεται στη ριζική ζώνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα φυτά.
 • Διακύμανση της βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια των ετών. Ειδικά σε κλίματα χαμηλών βροχοπτώσεων, η μικρή βροχή που πέφτει είναι συχνά αναξιόπιστη. ένα έτος μπορεί να είναι σχετικά ξηρό και ένα άλλο έτος μπορεί να είναι σχετικά υγρό
 • Επομένως, πριν από τη φύτευση μιας καλλιέργειας, είναι χρήσιμο να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η τοπογραφία, ο τύπος του εδάφους, η υφή του εδάφους, η δομή του εδάφους και το βάθος της ζώνης της ρίζας, αλλά κυρίως το μικροκλίμα της περιοχής και η αξιοπιστία των βροχοπτώσεων.
 • Για κάθε καλλιέργεια, οι ανάγκες σε νερό καθορίζονται, συνήθως σε μηνιαία βάση και μπορούν να βρεθούν από διαφορετικές πηγές, όπως τοπικές αρχές ή βιβλιογραφία.
 • Η πραγματική βροχόπτωση υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, χρησιμοποιώντας δεδομένα μετρήσεων βροχοπτώσεων (ή τοπικές πληροφορίες, εάν υπάρχουν).

The Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) έχει αναπτύξει ένα απαραίτητο εργαλείο για τους Κύπριους αγρότες που θέλουν να γνωρίζουν τις μηνιαίες ανάγκες σε νερό για τις καλλιέργειές τους σε διάφορες τοποθεσίες της Κυπριακής Γεωργικής Γης. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://news.ari.gov.cy/apps/irrigation.html

2. Στρατηγικές προσαρμογής στις υδατικές απαιτήσεις

Στάγδην Άρδευση

 • Τα συστήματα στάγδην άρδευσης παρέχουν νερό απευθείας στις ρίζες ενός φυτού, μειώνοντας την εξάτμιση που συμβαίνει με τα συστήματα ποτίσματος με ψεκασμό.
 • Τα χρονόμετρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό του ποτίσματος για τα πιο δροσερά μέρη της ημέρας, μειώνοντας περαιτέρω την απώλεια νερού.
 • Η σωστά εγκατεστημένη στάγδην άρδευση μπορεί να εξοικονομήσει έως και 80 τοις εκατό περισσότερο νερό από την επιφανειακή άρδευση και μπορεί ακόμη και να συμβάλει στην αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών.. 

Προγραμματισμός Άρδευσης

 • Η έξυπνη διαχείριση του νερού δεν αφορά μόνο τον τρόπο παράδοσης του νερού αλλά και το πότε, πόσο συχνά και σε τι ποσότητα.
 • Για να αποφευχθεί η υπο- ή υπερ άρδευση των καλλιεργειών, χρειάζεται να παρακολουθείται προσεκτικά η πρόγνωση του καιρού, καθώς και η υγρασία του εδάφους και των φυτών και να προσαρμόζεται το πρόγραμμα άρδευσης στις τρέχουσες συνθήκες.
 • Για παράδειγμα, οι αγρότες μπορούν να ποτίζουν τη νύχτα για να επιβραδύνουν την εξάτμιση, επιτρέποντας στο νερό να εισχωρήσει στο έδαφος και να αναπληρώσει τον υδροφόρο ορίζοντα.

Καλλιέργειες Ανθεκτικές στη Ξηρασία

 • Η ανάπτυξη καλλιεργειών που είναι κατάλληλες για το κλίμα της περιοχής είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι αγρότες λαμβάνουν μεγαλύτερη απόδοση ανά σταγόνα.
 • Τα είδη καλλιεργειών που είναι εγγενή σε άνυδρες περιοχές είναι φυσικά ανθεκτικά στην ξηρασία, ενώ άλλες ποικιλίες καλλιεργειών έχουν επιλεγεί με την πάροδο του χρόνου για τις χαμηλές ανάγκες τους σε νερό.

Ξηρική καλλιέργεια

 • Η ξηρική γεωργία βασίζεται στην υγρασία του εδάφους για να παράγει καλλιέργειες κατά την ξηρή περίοδο, αποφεύγοντας την τεχνητή άρδευση.
 • Παραδείγματα πρακτικών υποστήριξης της ξηρικής γεωργίας:  πρώιμη προετοιμασία και φύτευση εδάφους. επιλογή ποικιλιών ανθεκτικών, ανεκτικών ή πρώιμης ωρίμανσης στην ξηρασία. χαμηλότερη πυκνότητα φύτευσης. ελαχιστοποίηση της διαταραχής του εδάφους.
 • Είναι πιθανό να ενισχύει τις γεύσεις, αλλά παράγει χαμηλότερες αποδόσεις από τις αρδευόμενες καλλιέργειες.

Λελογισμένη βόσκηση

 • Η εκ περιτροπής βόσκηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα ζώα μετακινούνται μεταξύ βοσκοτόπων για την προώθηση της εκ νέου ανάπτυξής τους.
 • Η καλή διαχείριση της βόσκησης αυξάνει την απορρόφηση νερού στα χωράφια και μειώνει την απορροή του νερού, καθιστώντας τα βοσκοτόπια πιο ανθεκτικά στην ξηρασία και αυξάνει την οργανική ουσία του εδάφους.

Κόμποστ και …

 • Το κομπόστ ή η αποσυντεθειμένη οργανική ύλη που χρησιμοποιείται ως λίπασμα, έχει βρεθεί ότι βελτιώνει τη δομή του εδάφους και αυξάνει την ικανότητά του να συγκρατεί νερό.
 • Η επικάλυψη είναι ένα υλικό που απλώνεται στην κορυφή του εδάφους για τη διατήρηση της υγρασίας. Η επικάλυψη που κατασκευάζεται από οργανικά υλικά, όπως άχυρο ή ροκανίδια, θα διασπαστεί σε λίπασμα, αυξάνοντας περαιτέρω την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί νερό.
 • Το κομπόστ και το σάπια φύλλα βοηθούν τους αγρότες να διατηρούν περισσότερο νερό στο έδαφος κατά την ξηρή περίοδο.

Καλλιέργειες κάλυψης

 • Οι καλλιέργειες μειώνουν τα ζιζάνια, αυξάνουν τη γονιμότητα του εδάφους και την οργανική ύλη και βοηθούν στην πρόληψη της διάβρωσης και της συμπίεσης. Αυτό επιτρέπει στο νερό να διεισδύει πιο εύκολα στο έδαφος και βελτιώνει την ικανότητα συγκράτησης του νερού.
 • Τα χωράφια που φυτεύονται με καλλιέργειες είναι πιο παραγωγικά από τα συμβατικά χωράφια κατά τη διάρκεια ετών ξηρασίας.

Όργωμα διατήρησης

 • Το όργωμα διατήρησης χρησιμοποιεί εξειδικευμένα άροτρα ή άλλα εργαλεία που οργώνουν μερικώς το έδαφος αλλά αφήνουν τουλάχιστον το 30 τοις εκατό των υπολειμμάτων βλαστικής καλλιέργειας στην επιφάνεια. Αυτή η πρακτική βοηθά στην αύξηση της απορρόφησης νερού και στη μείωση της εξάτμισης, της διάβρωσης και της συμπίεσης.
 • Για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η χρήση του νερού για μια καλλιέργεια, θα πρέπει να εφαρμοστεί ολόκληρο το σύνολο των πρακτικών που προτείνονται από τη γεωργία διατήρησης. Συγκεκριμένα, σάπια φύλλα, κομπόστ, καλλιέργειες κάλυψης και ελάχιστη/μη άροση.

Βιολογική γεωργία

 • Η βιολογική γεωργία έχει μεγαλύτερες αποδόσεις από τα συμβατικά χωράφια σε χρόνια ξηρασίας, επειδή οι βιολογικές μέθοδοι συμβάλλουν στη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους.
 • Το υγιές έδαφος που είναι πλούσιο σε οργανική ουσία και μικροβιακή ζωή, χρησιμεύει ως σφουγγάρι που παρέχει υγρασία στα φυτά.
 • Τα οργανικά εδάφη μπορούν να επαναφορτίσουν τα υπόγεια ύδατα έως και 20 τοις εκατό.

Πηγές και Σύνδεσμοι

Christou, A., Dalias, P. and Neocleous, D. 2017. Spatial and temporal variations in evapotranspiration and net water requirements of typical Mediterranean crops on the island of Cyprus. Journal of Agricultural Science, 155, 1311-1323

Dalias, P., Christou, A. and Neocleous, D. 2018. Adjustment of Irrigation Schedules as a Strategy to Mitigate Climate Change Impacts on Agriculture in Cyprus. Agriculture 9,4.

https://agriculture.vic.gov.au/farm-management/water/farm-water-solutions/how-much-water-does-my-farm-need

https://www.fao.org/3/s2022e/s2022e00.htm#Contents

https://www.sciencedaily.com/terms/evapotranspiration.htm

https://cuesa.org/article/10-ways-farmers-are-saving-water

https://dryfarming.org/about/what-is-dry-farming

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users’ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as “third party cookies”, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s “Help” menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users’ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Πολιτική Απορρήτου

Στο AGRIWATER λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη  η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός  είναι η προστασία  του  απορρήτου των δεδομένων που μας παρέχετε και η συμμόρφωση  με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο 3/2018 της 5ης Δεκεμβρίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Εγγύηση των Ψηφιακών Δικαιωμάτων που  ενσωματώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων:

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. Πρόκειται για μια μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στην Πράγα της Τσέχικης Δημοκρατίας.

Διεύθυνση
Samcova 1177/1
11000
Πράγα 1

Τηλέφωνο επικοινωνίας
+420266710413
+420266710414

Επικοινωνία μέσω Ηλεκτρ. Ταχυδρ.
marketa.sandova@asz.cz

Ποια η χρησιμότητα επεξεργασίας των δεδομένων;
 • Ανταπόκριση  σε αιτήματα, παράπονα και περιστατικά που διαβιβάζονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπο.
 • Κατανόηση της συμπεριφοράς του πλοηγού εντός του διαδικτύου προκειμένου να ανιχνευτούν  πιθανές κυβερνο-επιθέσεις στον ιστότοπο.
 •  Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται άμεσα με εμάς και ρυθμίζουν τη δραστηριότητά μας.
 • Προστασία και άσκηση των δικαιωμάτων  μας ή απάντηση σε  καταγγελίες οποιουδήποτε είδους.
 • Υποβολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που συνθέτουν τη δραστηριότητα του υπεύθυνου ή με ειδήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του.

 

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6.1 α) του Κανονισμού, καθώς και το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στ) του Κανονισμού.

Τα ζητούμενα δεδομένα  είναι επαρκή, συναφή και απολύτως απαραίτητα και σε καμία περίπτωση δεν είστε υποχρεωμένοι να μας τα παρέχετε. Ωστόσο,  η μη κοινοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει τον σκοπό της υπηρεσίας ή την αδυναμία παροχής της.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ορθή παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας, καθώς και για την εκπλήρωση των ευθυνών που ενδέχεται  να προκύψουν από αυτήν όπως και από κάθε άλλη νομική απαίτηση.

Ποιοι παραλήπτες θα λάβουν τα δεδομένα σας;

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας, η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας:

Στην On Projects Advising SL, ως παροχέα υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
 • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα  επιβεβαίωσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
 • Δικαίωμα αντίρρησης: το δικαίωμα αντίρρησης της επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 23 του κανονισμού της ΕΕ, εφόσον  ο περιορισμός αυτός προβλέπεται για τη διασφάλιση, ιδίως, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μέτρο.

Πού μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι τα δεδομένα του δεν τυγχάνουν ορθής μεταχείρισης, μπορεί να αποστείλει τα παράπονά του στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

Το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι έχει αποκτήσει όλες αυτές τις πληροφορίες.

Πολιτική cookies

Τι είναι τα cookies;

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που λαμβάνεται και εκτελείται στον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή την κινητή συσκευή σας όταν έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη και να αναγνωρίζει τον χρήστη ανάλογα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους.

Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της πλοήγησης.

Σε τι χρησιμοποιούνται τα cookies στον ιστότοπό μας;

Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας. Σκοπός των cookies μας είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμάστε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κ.λπ.) κατά την πλοήγηση και σε μελλοντικές επισκέψεις.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα Cookies μας επιτρέπουν επίσης να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και να τον προσαρμόσουμε στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, να επιταχύνουμε τις αναζητήσεις κ.λπ.».
Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Cookies ανάλυσης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των χρηστών και έτσι να πραγματοποιήσουμε τη μέτρηση και τη στατιστική ανάλυση σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μας από τους χρήστες.

Cookies διαφήμισης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα την παροχή διαφημιστικού χώρου στον ιστότοπο, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της διαφήμισης στο περιεχόμενο της υπηρεσίας που ζητείται ή στην χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα μας.

Για ποιους λόγους ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσουμε τα cookies

Τα cookies μας δεν αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την προσωπική σας ταυτότητα, διεύθυνση, κωδικό πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, εκτός από αυτά που προσδιορίζονται παρακάτω ως “cookies τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται εξωτερικές οντότητες για να μας παρέχουν υπηρεσίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας.

Τα cookies τρίτων χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λήψη στατιστικών στοιχείων και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής.

Μπορώ να αποτρέψω τη χρήση των cookies;

Ναι, πρώτον, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και, δεύτερον, να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Είναι πιθανό ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπου να μην λειτουργούν πλέον εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.”

Μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαφορετική για κάθε πρόγραμμα περιήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευτείτε το μενού Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας.

Λίστα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας
Τεχνικά cookies και προσαρμογής

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, για την αποτροπή του χρήστη από το να χρειάζεται να επαναλάβει διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπο, για την επιτάχυνση ορισμένων διαδικασιών ιστότοπου, για την απομνημόνευση των επιλογών που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή για τις επόμενες προσβάσεις, για την απομνημόνευση σελίδων που έχουν ήδη επισκεφτεί κ.λπ.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αναγνώριση χρήστη

Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Περιέχουν επίσης τεχνικά δεδομένα από τη συνεδρία χρήστη, όπως το χρονικό όριο σύνδεσης, το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ.

Συνεδρία

AGRIWATER

Ταυτοποίηση συνεδρίας

Προσδιορίζουν τη συνεδρία http του χρήστη. Είναι κοινά σε όλες τις εφαρμογές web για τον εντοπισμό αιτημάτων από τη συνεδρία ενός χρήστη.

Συνεδρία

AGRIWATER

Κατάσταση πλοήγησης

Βοηθούν στον εντοπισμό της κατάστασης περιήγησης του χρήστη (σύνδεση, πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση κύλισης, κατάσταση ψηφοφορίας κ.λπ.).

Συνεδρία

AGRIWATER

Cookies ανάλυσης πλοήγησης

Αυτά τα cookies λαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστότοπο (όχι το περιεχόμενο του ίδιου) για να μας παρέχουν στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Επιτρέπουν την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών σε ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι: ο αριθμός των φορών που ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, οι ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, η διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα ο χρήστης είχε πρόσβαση στον ιστότοπο, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιήθηκε ή σε ποιο σύνδεσμο έγινε κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση ο χρήστης στον ιστότοπο, κ.λπ. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν απευθείας από την Google Inc (μια εταιρεία που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες). Η διαμόρφωση αυτών των cookies είναι προκαθορισμένη από την υπηρεσία που προσφέρει η Google, επομένως σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τη σελίδα απορρήτου του Google Analytics, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί και τον τρόπο απενεργοποίησής τους (λάβετε υπόψη ότι δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των ιστότοπων τρίτων).

Μόνιμα

Τρίτοων μερών