Περιεχόμενα Μελέτης Περίπτωσης

Πληροφορίες οργανισμού

Ονομασία οργανισμού

Υπεύθυνη Ασφάλισης:Cristina Carrillo
(COAG Jaén Insurance Responsible)
Γεωργός: Dolores Valderrama López
Πρωτοβουλία: Agroseguro.

Έτος ίδρυσης

1978

Τοποθεσία

Jaén, Ανδαλουσία

Έκταση/μέγεθος εκμετάλλευσης:

3,5 εκτάρια

Αριθμός εργαζομένων:

Μέλη της οικογένειας και 8 εποχιακοί εργάτες.

Κύρια δραστηριότητα της εκμετάλλευσης:

Ελαιώνας

Χαρακτηριστικά κλίματος και εδάφους

Αργιλώδες έδαφος και ηπειρωτικό κλίμα της κοιλάδας Guadalquivir, με ζεστά καλοκαίρια και ξηρούς χειμώνες. 400 χιλ βροχόπτωση, που μειώνεται χρόνο με το χρόνο, με περιστασιακές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Πληροφορίες σχετικά με το μέτρο

Περιγραφή του μέτρου

Η γεωργική ασφάλιση είναι ένα μέσο κάλυψης κινδύνων που είναι διαθέσιμο στον ισπανικό γεωργικό τομέα. Η εν λόγω ασφάλιση έχει δημόσια υπόσταση, ενώ η Agroseguro είναι ο φορέας διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο.

Η ασφάλιση διαθέτει διάφορα σχέδια κάλυψης. Εν προκειμένω, η ασφάλιση των αποδόσεων επιδιώκει να εγγυηθεί έως και το 75 % των ιστορικών αποδόσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση. Η συγκεκριμένη εκμετάλλευση έχει ένα ασφάλιστρο κινδύνου που συνδέεται με την περιοχή στην οποία ανήκει και ο κίνδυνος αυτός καθορίζει την τιμή που πρέπει να καταβάλει, ανά εκτάριο, ο γεωργός που συνάπτει την ασφάλιση.

Στόχος του μέτρου

Στόχος του μέτρου είναι να διασφαλίζονται τα εισοδήματα του γεωργού σε περίπτωση που ένα δυσμενές καιρικό φαινόμενο προκαλέσει μείωση της απόδοσης της εκμετάλλευσης. Για μείωση της παραγωγής κάτω από τις αποδόσεις αναφοράς της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, ο γεωργός μπορεί να υποβάλλει δήλωση αποζημίωσης, χρεώνοντας τη διαφορά μεταξύ του 75% της απόδοσης αναφοράς και της απόδοσης που τελικά επιτεύχθηκε, με τιμή αναφοράς 30 λεπτά του ευρώ ανά κιλό (το 2014).

Αιτιολόγηση της επιλογής του μέτρου

Ο γεωργός αποφάσισε να προβεί σε σύναψη ασφάλισης το 2014. Η καλλιέργειά του, η οποία βασιζόταν σε φυσική βροχόπτωση και όχι σε κάποιο αρδευτικό σύστημα είχε υψηλή απόδοση εκείνη τη χρονιά, σε συνδυασμό όμως με έναν θερμό και ξηρό χειμώνα που ακολούθησε έκανε τους υπεύθυνους να προβλέψουν χαμηλή παραγωγή για την επόμενη χρονιά. Για τον λόγο αυτό, προέβησαν σε ασφάλιση τον χειμώνα. Την άνοιξη ένας καύσωνας έβλαψε την ανθοφορία της επαρχίας Jaén, καθιστώντας την εν λόγω χρονιά ως τη χρονιά με τη χαμηλότερη παραγωγικότητα για την περιφέρεια, κατά την τελευταία δεκαετία.

Από που ενημερωθήκατε για το συγκεκριμένο μέτρο

Πληροφορίες για την ασφάλιση διατίθενται απευθείας στον ιστότοπο της Agroseguro. Η αγροτική ασφάλιση παρέχεται μέσω πολλαπλών φορέων: ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και γεωργικών ενώσεων. Αυτοί οι φορείς παρέχουν πληροφορίες, συμβουλές και διεκπεραιώνουν τη διαδικασία της ασφάλισης.

Περιγραφή της κατάστασης πριν από την εφαρμογή του μέτρου

Το παράδειγμα αυτό αφορά έναν ελαιώνα που αρδεύεται με φυσική βροχόπτωση και παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στην παραγωγή (“vecería”). Η εν λόγω διακύμανση της παραγωγής οφείλεται τόσο στις μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, όσο στην έλλειψη αρδευτικού συστήματος, καθώς και τη διαφοροποίηση του ίδιου του ελαιόδεντρου ως είδος.

Εμπλεκόμενοι φορείς

Εμπλεκόμενοι φορείς

Αγροτικές οργανώσεις, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, συνεταιρισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Περιγραφή του ρόλου των εμπλεκόμενων φορέων

Η COAG Jaén, όπως και άλλοι διαμεσολαβητές γεωργικών ασφαλίσεων, προσφέρει πληροφορίες, κατάρτιση, συμβουλές καθώς και την επεξεργασία των συμβολαίων ασφάλισης Agroseguro.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν τον υπολογισμό των αποδόσεων, την κατάρτιση προϋπολογισμών και τον προσδιορισμό του ασφαλιστικού σχεδίου που ταιριάζει καλύτερα στην εκμετάλλευση.

Φάση υλοποίησης

Περιγραφή της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την εφαρμογή

Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν τα χαρακτηριστικά της γεωργικής εκμετάλλευσης προκειμένου να αποφασιστεί ποιος τύπος ασφαλιστικού σχεδίου θα επιλεγεί. Ορισμένα από τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η ετήσια ή εξαμηνιαία κάλυψη, η κάλυψη σε επίπεδο αγροτεμαχίου ή εκμετάλλευσης, η κάλυψη ζημιών ή απόδοσης κ.λπ.

Δαπάνες για την υλοποίηση

Το σημερινό κόστος είναι περίπου 50 ευρώ/στρέμμα. Είναι το αποτέλεσμα της χορήγησης επιδότησης σε ποσοστό 75% από τα δημόσια ταμεία, η οποία συμπεριλαμβάνεται επίσης στη φορολογική δήλωση.

Το κόστος αυτό μπορεί να μειωθεί στις επόμενες συμβάσεις μέσω πριμοδοτήσεων και εκπτώσεων – στόχος είναι να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των γεωργών που εισέρχονται στο ασφαλιστικό σύστημα.

Αξιοποίηση των επιδοτήσεων

75% επιδότηση από δημόσια κονδύλια.

Υλοποίηση/δόμηση

Η εγγραφή στη βάση δεδομένων CIAS του Υπουργείου Γεωργίας είναι απαραίτητη, προκειμένου να καθοριστεί μια αρχική στρεμματική απόδοση, η οποία αποτελεί την αναφορά για όλους τους υπολογισμούς.

Η ασφάλιση πραγματοποιείται με την προσαρμογή των παραμέτρων του συμβολαίου: διάρκεια, ποσοστό (%) κάλυψης, κλίμακα αγροτεμαχίου ή εκμετάλλευσης κ.λπ.

Σε περίπτωση αναμενόμενης χαμηλής παραγωγής, ο γεωργός οφείλει να ενημερώσει την Agroseguro, η οποία αξιολογεί τις επιπτώσεις και προβαίνει στην καταβολή της αποζημίωσης.

Απαιτούμενη συντήρηση

Οι δείκτες αναφοράς ενδέχεται να διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να ζητηθεί ο επανυπολογισμός των αποδόσεων αναφοράς για την αναπροσαρμογή των τιμών προς τα πάνω. Οι τιμές αναφοράς, οι οποίες δημοσιεύονται στην BOE (Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους) από την Agroseguro, αναπροσαρμόζονται. Τα ασφάλιστρα κινδύνου που αντιστοιχούν σε κάθε γεωργό επικαιροποιούνται με βάση το ιστορικό των συμβολαίων και των αποζημιώσεών του.

Συστάσεις για γνώσεις / δεξιότητες / κατάρτιση / μαθήματα / εκπαίδευση που απαιτούνται πριν από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου

Το σύστημα είναι πολύπλοκο λόγω του μεγάλου αριθμού των λειτουργικών μονάδων, των καλύψεων και της ασφαλιστικής λειτουργίας.

Είναι σημαντικό να καταστεί προσιτή η γνώση και να αποδοθούν οι καλύτερες επιλογές σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Οι μελέτες περιπτώσεων, οι προσομοιώσεις και οι θετικές εμπειρίες είναι χρήσιμες για τον σκοπό αυτό.

Ιδανικά, κάθε γεωργός θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει τα δικά του σενάρια, με βάση την πλήρη κατανόηση του συστήματος.

Επιπτώσεις

Με μηδενική απόδοση (0), η ασφάλιση εγγυάται αποζημίωση έως και 75% με υπέρβαση 10% και τιμή αναφοράς 30 λεπτά του ευρώ ανά κιλό (το 2014). Σε αυτή τη μελέτη περίπτωσης, η απόδοση αναφοράς για 350 δέντρα ήταν 56 κιλά/δέντρο. Λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγή 0 κιλά, η συνολική αποζημίωση ήταν:

350 δέντρα x 56 κιλά/δέντρο (απόδοση αναφοράς) x (75% κάλυψη – 10% υπέρβαση) x 0,3 €/kg = 3.969 €.

Μειώνει την αβεβαιότητα και στηρίζει το γεωργικό εισόδημα, αντισταθμίζοντας τα έτη χαμηλής παραγωγής. Για τις αγροτικές περιοχές, ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικός με μεγαλύτερη διάχυση των συμβάσεων.
Πρόκειται για ένα ισορροπημένο σύστημα για την τρέχουσα κλιματική κατάσταση στην Ισπανία, ωστόσο η εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις της μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εγείρουν ερωτήματα. Σε μια περίοδο επαναλαμβανόμενων ξηρασιών, η είσοδος πολλών γεωργών στο σύστημα με μαζικές αιτήσεις θα επηρέαζε τη βιωσιμότητά του.

Καινοτομία

Στοιχεία καινοτομίας

Η γεωργική ασφάλιση είναι μια ιστορία επιτυχίας του ισπανικού γεωργικού συστήματος, μια καινοτόμος μέθοδο με μακρά παράδοση, σε συνεχή εξέλιξη, η οποία αναζητά μια ισορροπία για την καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες των γεωργών.

Κλειδιά-επιτυχίας

 • Υψηλές αποδόσεις καλλιεργειών.
 • Παραγωγικές περιοχές.
 • Ομοιογένεια των εκμεταλλεύσεων.
 • Συνεχής σύναψη συμβάσεων.
 • Επαγγελματίες αγρότες.
 • Επιλογή των κατάλληλων περιόδων για την αναφορά ζημιών.
 • Αξιοποιήστε τις δικές σας εμπειρίες και μη βασίζεστε στις απόψεις τρίτων.
 • Διαμορφώστε τις παραμέτρους ασφάλισης, σύμφωνα με την πραγματική εικόνα της γεωργικής σας εκμετάλλευσης.

Περιορισμοί

Φυσικοί περιορισμοί

 • Ο υπολογισμός των αποδόσεων δεν είναι πάντα ακριβής, όσον αφορά την παραγωγή, τα πλαίσια φύτευσης, την ηλικία φύτευσης κ.λπ.
 • Οι γεωργοί θεωρούν ότι οι τιμές είναι ακριβές.
 • Οι προθεσμίες σύναψης συμβάσεων εκπνέουν πριν από το τέλος της προηγούμενης συγκομιδής, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη των κλιματικών επιπτώσεων.

Τεχνολογικοί περιορισμοί

 • Τα συστήματα είναι πολύπλοκα – η κατανόηση και οι όροι σύναψης συμβάσεων δεν είναι πάντα κατανοητοί από τους γεωργούς, γεγονός που αποθαρρύνει πολλούς από αυτούς.
 • Η διοικητική και γραφειοκρατική πλευρά είναι πολύπλοκη και τα λάθη στη διεκπεραίωση ενδέχεται να οδηγήσουν σε προβλήματα στις αιτήσεις αποζημίωσης.

Περιορισμοί αποδεκτικότητας

 • Το σύστημα αποθαρρύνει τις εκμεταλλεύσεις με χαμηλές αποδόσεις αναφοράς ή τις μικρές εκμεταλλεύσεις.
 • Οι άσχημες εμπειρίες ορισμένων γεωργών αποθαρρύνουν άλλους γεωργούς από το να προβούν σε ασφάλιση.
 • Παρά το γεγονός ότι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, μόνο το 1% των γεωργών προβαίνει σε ασφάλιση.

Προτεινόμενες λύσεις για τους παραπάνω περιορισμούς

 • Η ασφαλιστική εταιρεία Agroseguro καταβάλλει προσπάθειες να προσαρμόσει το μοντέλο ασφάλισης στις ανάγκες των γεωργών, ωστόσο υπάρχουν τομείς, όπως οι ελαιώνες που πρέπει να επιτύχουν καλύτερη ισορροπία.
 • Η προσαρμογή των αποδόσεων αναφοράς και η καλύτερη γνώση εκ μέρους των γεωργών είναι θεμελιώδεις παράγοντες για μια καλύτερη μελλοντική εφαρμογή.

Διδάγματα

Εμπειρίες των γεωργών

Η Ντολόρες και η οικογένειά της ήταν ικανοποιημένοι, καθώς αντιστάθμισαν την απώλεια της συγκομιδής, διατηρώντας παράλληλα το εισόδημά τους. Δεδομένης αυτής της εμπειρίας, συνεχίζουν να ασφαλίζονται κάθε χρόνο, απολαμβάνοντας καλύτερους ασφαλιστικούς όρους, καθώς και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη μακροχρόνια ασφάλιση.

Μαρτυρίες

“Πρέπει να καθοδηγείστε από τις δικές σας εμπειρίες και όχι από τις εμπειρίες των άλλων”.

Αειφόρος βιωσιμότητα του μέτρου

Οικονομική βιωσιμότητα

Η οικονομική βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα σε περιοχές με παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και διακυμάνσεις στην παραγωγή θα βασίζεται στη σύναψη συμβάσεων μέσω εργαλείων διαχείρισης κινδύνων.
Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό σύστημα προκειμένου να αυξήσει τη διείσδυσή του σε ορισμένους τομείς ή γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Διάχυση του μέτρου

Απαιτούμενες συνθήκες αντιγραφής

 • Επαγγελματίες αγρότες
 • Υψηλές μέσες αποδόσεις
 • Οικονομική εξάρτηση από τη γεωργία
 • Λήψη αποφάσεων με βάση προσομοιώσεις και σενάρια
 • Γνώση πρωτοκόλλων μέτρησης και αξιολόγησης
 • Περιφέρειες με υψηλούς μέσους όρους ( προϋπόθεση αρχικής αξιολόγησης)
 • Μόνιμη συμμετοχή στο ασφαλιστικό σύστημα.

Πρόσθετες απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη διάδοση του μέτρου

 • Απευθύνεται σε επαγγελματίες γεωργούς με υψηλό μέσο όρο παραγωγής, των οποίων το εισόδημα εξαρτάται από τη γεωργία και αποζημιώνονται μεσοπρόθεσμα.
 • Θα πρέπει να διεξάγεται βάσει ασκήσεων προσομοίωσης και εργασίας με σενάρια.
 • Μέτρηση και αξιολόγηση βάσει πρωτοκόλλων και ιστορικών δεδομένων.
 • Αγρότες με υψηλούς περιφερειακούς μέσους όρους, οι οποίοι καθορίζουν αρχικά την είσοδο τους στο σύστημα.
 • Ο υπολογισμός των αποδόσεων αναφοράς είναι θεμελιώδους σημασίας. Συνήθως προσαρμόζονται καλύτερα για τους γεωργούς με ιστορικό στο σύστημα σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους.
 • Η διαχείριση του συστήματος γίνεται από δημόσιους φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Γεωργίας. Υπάρχει ισχυρή κυβερνητική υποστήριξη για αυτό το σύστημα γεωργικής ασφάλισης. Θα ήταν απαραίτητο να συσταθούν ανάλογοι δημόσιοι φορείς και να καταρτιστεί ο απαραίτητος προϋπολογισμός για την ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος. Στόχος του συστήματος δεν είναι να επιβραβεύσει το κέρδος, αλλά να δημιουργηθεί ένα σύστημα στο οποίο ορισμένες καλλιέργειες και περιοχές θα αποζημιώνουν άλλες, με ένα καθαρό αποτέλεσμα που δεν θα δημιουργήσει έλλειμμα στο σύστημα.

Συμπεράσματα - Επισημάνσεις

Η κλιματική αλλαγή καθιστά αναγκαία την ενσωμάτωση της γεωργικής ασφάλισης ως εργαλείο διαχείρισης για τη μείωση του κινδύνου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η πολυπλοκότητα του συστήματος και οι περιορισμοί του αποθαρρύνουν πολλούς γεωργούς από το να συνάψουν ασφάλιση. Απαιτείται αναθεώρηση του μοντέλου για τη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου συστήματος. Η αυξημένη διάχυση και κατάρτιση θα συμβάλουν στη βελτίωση της διείσδυσης στον γεωργικό τομέα.

Μελλοντικά σχέδια

Από την πλευρά της Dolores, η σύναψη ασφάλισης έχει καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο εξακολουθεί να πραγματοποιείται. Από την άποψη της Agroseguro, σύντομα αναμένονται αλλαγές στο σύστημά της και καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να προσαρμοστεί στις ανάγκες των γεωργών.

Ανοικτοί προβληματισμοί

Το σύστημα των συμβολαίων και της αξιολόγησης των καλλιεργειών αναφοράς αποθαρρύνει πολλούς αγρότες.

Για ορισμένους, η ασφάλιση θεωρείται ακριβή. Παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους επαγγελματίες αγρότες με υψηλές μέσες αποδόσεις σε γόνιμες περιοχές.

Χρειάζεται μεγαλύτερη διάχυση και κατάρτιση.

Συμβουλές/συστάσεις

“Η λήψη πληροφοριών και συμβουλών από το σύστημα είναι απαραίτητη για την ενσωμάτωσή του ως εργαλείο διαχείρισης”.
ES03_04

Privacy Policy

At AGRIWATER we take the protection of your personal data very seriously. Our purpose is to protect the privacy of the data you provide us and to comply with the current regulations on the protection of personal data.

In compliance with the Act 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights transposing Regulation (EU) 2016/679, we inform you of the following information about our privacy and data protection policy:

Who the controller of the processing of your data?

The organization responsible of your data is Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. This is a non-governmental organization located in Prague, Czech Republic.

Address
Samcova 1177/1
11000
Praha 1

Telephone
+420266710413
+420266710414

Email contact
marketa.sandova@asz.cz

What is the purpose of the treatment?
 • To respond to requests, complaints and incidents transferred through our contact channels incorporated in the website.
 • To understand the behaviour of the navigator within the web in order to detect possible computer attacks on our web.
 • Comply with legal obligations that are directly applicable to us and regulate our activity.
 • To protect and exercise our rights or to respond to complaints of any kind.
 • Submission of newsletters regarding the goods or services that make up the activity of the responsible person or news related to his activity.

 

What is the legal base of the treatment?

The legal basis for the treatment of your data is the consent of the data subject under article 6.1 a) of the Regulation, as well as the legitimate interest of the data controller under article 6.1 f) of the Regulation.

The data we request from you are adequate, relevant and strictly necessary and in no case are you obliged to provide them to us, but their non-communication may affect the purpose of the service or the impossibility of providing it.

For how long do we keep your data?

Your data will be kept for the time required for the proper provision of the service offered, as well as to meet the responsibilities that may arise from it and any other legal requirement.

Which recipients will receive your data?

In the course of processing your data, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky may share your data with:

On Projects Advising SL, as web management and maintenance service providers.

What are my rights?
 • Right of access: the right to obtain confirmation of whether personal data is being processed, as well as the right of access to such data.
 • Right to rectification of personal data.
 • Right to erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to data portability
 • Right to object: the right to object to data being processed.

The controller retains the right to restrict the rights set forth in Article 23 of the EU Regulation, if such restriction is provided to safeguard, in particular fundamental rights and freedoms and is a necessary and proportionate measure.

Where can I make a complaint?

If any interested party considers that their data are not being treated correctly, they can send their complaints to the following e-mail address; kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

The data subject declares to have acquired all this information.

Cookies Policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded and executed on your computer, phone, or mobile device when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about user’s browsing habits and recognize the user depending on the information they contain and the way they use their computer.

Cookies do not harm your computer and are necessary to facilitate navigation.

What are cookies used for on our website?

Cookies are necessary for our website to work properly. The purpose of our cookies is to improve the user’s browsing experience. They can be used to remember your preferences (language, country, etc.) during navigation and on future visits.

The information collected in the Cookies also allows us to improve the website and adapt it to the individual interests of users, speed up searches, etc.

What types of cookies does our website use?

Analysis Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis regarding the users’ usage of our service.

Advertising Cookies: These, if they are used properly by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising space on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or to the use you make of our website.

What we will NOT use cookies for

Our cookies do not store information about your personal identification, address, password, credit or debit card details, etc.

Who uses the information contained in these cookies?

The information stored in the website’s cookies is used exclusively by us, apart from those identified below as “third party cookies”, which are used and managed by external entities to provide us with services to improve our own services and the user’s experience when browsing our website.

Third party cookies are mainly used to obtain statistics and to guarantee the payment operations are carried out.

Can I prevent cookies from being used?

Yes, firstly, you must disable cookies in your browser and, secondly, delete the cookies stored in your browser associated with this website.

You can restrict, block, or delete cookies from this website at any time by modifying your browser settings. This setting is different for each browser. For more details on the configuration of cookies in your browser, please consult your browser’s “Help” menu.

It is possible that some of the website’s features may no longer work if you disable cookies.

List of cookies that our website uses
Technical and customization cookies

These Cookies are used to identify the user during the session, prevent the user from having to repeat authentication processes on the website, speed up some website processes, remember selections made during the session or on subsequent accesses, remember pages already visited, etc.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

User identification

They are used to identify and authenticate the user. They also contain technical data from the user session, such as connection timeout, session identifier, etc.

Session

AGRIWATER

Session identification

They identify the user’s http session. They are common in all web applications to identify requests from a user’s session.

Session

AGRIWATER

Navigation status

They help identify the user’s browsing status (login, first page, first access, scroll status, voting status, etc.).

Session

AGRIWATER

Navigation analysis cookies

These Cookies obtain generic information about users’ accesses to the website (not the content of the same) to subsequently provide us with information about these accesses for statistical purposes.

COOKIES

PURPOSE

DURATION

MANAGEMENT

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

They allow website statistic’s tracking through the Google Analytics tool, which is a service provided by Google to obtain information about user access to websites. Some of the data stored is: number of times a user visits the website, dates of the user’s first and last visit, duration of visits, from which page the user accessed the website, which search engine was used or which link was clicked, from which part of the world the user accessed the website, etc. The information generated by the cookie about your use of the website will be directly transmitted and stored by Google Inc (a company located in United States). The configuration of these cookies is predetermined by the service offered by Google, so we suggest you consult the Google Analytics privacy page, for more information on the cookies it uses and how to disable them (keep in mind that we are not responsible for the content and accuracy of third-party websites).

Persistent

Third Parties

Πολιτική Απορρήτου

Στο AGRIWATER λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη  η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σκοπός  είναι η προστασία  του  απορρήτου των δεδομένων που μας παρέχετε και η συμμόρφωση  με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε συμμόρφωση με τον Νόμο 3/2018 της 5ης Δεκεμβρίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Εγγύηση των Ψηφιακών Δικαιωμάτων που  ενσωματώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων:

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky, ID E10133738. Πρόκειται για μια μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στην Πράγα της Τσέχικης Δημοκρατίας.

Διεύθυνση
Samcova 1177/1
11000
Πράγα 1

Τηλέφωνο επικοινωνίας
+420266710413
+420266710414

Επικοινωνία μέσω Ηλεκτρ. Ταχυδρ.
marketa.sandova@asz.cz

Ποια η χρησιμότητα επεξεργασίας των δεδομένων;
 • Ανταπόκριση  σε αιτήματα, παράπονα και περιστατικά που διαβιβάζονται μέσω των καναλιών επικοινωνίας που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπο.
 • Κατανόηση της συμπεριφοράς του πλοηγού εντός του διαδικτύου προκειμένου να ανιχνευτούν  πιθανές κυβερνο-επιθέσεις στον ιστότοπο.
 •  Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται άμεσα με εμάς και ρυθμίζουν τη δραστηριότητά μας.
 • Προστασία και άσκηση των δικαιωμάτων  μας ή απάντηση σε  καταγγελίες οποιουδήποτε είδους.
 • Υποβολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που συνθέτουν τη δραστηριότητα του υπεύθυνου ή με ειδήσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του.

 

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6.1 α) του Κανονισμού, καθώς και το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6.1 στ) του Κανονισμού.

Τα ζητούμενα δεδομένα  είναι επαρκή, συναφή και απολύτως απαραίτητα και σε καμία περίπτωση δεν είστε υποχρεωμένοι να μας τα παρέχετε. Ωστόσο,  η μη κοινοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει τον σκοπό της υπηρεσίας ή την αδυναμία παροχής της.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ορθή παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας, καθώς και για την εκπλήρωση των ευθυνών που ενδέχεται  να προκύψουν από αυτήν όπως και από κάθε άλλη νομική απαίτηση.

Ποιοι παραλήπτες θα λάβουν τα δεδομένα σας;

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας, η Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας:

Στην On Projects Advising SL, ως παροχέα υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης του ιστότοπου.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
 • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα  επιβεβαίωσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
 • Δικαίωμα αντίρρησης: το δικαίωμα αντίρρησης της επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τα δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 23 του κανονισμού της ΕΕ, εφόσον  ο περιορισμός αυτός προβλέπεται για τη διασφάλιση, ιδίως, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μέτρο.

Πού μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Εάν κάποιος ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι τα δεδομένα του δεν τυγχάνουν ορθής μεταχείρισης, μπορεί να αποστείλει τα παράπονά του στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

kristyna.strnadova@asz.cz, Asociace soukromeho zemedelstvi Ceske republiky.

Το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι έχει αποκτήσει όλες αυτές τις πληροφορίες.

Πολιτική cookies

Τι είναι τα cookies;

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που λαμβάνεται και εκτελείται στον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή την κινητή συσκευή σας όταν έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης του χρήστη και να αναγνωρίζει τον χρήστη ανάλογα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους.

Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της πλοήγησης.

Σε τι χρησιμοποιούνται τα cookies στον ιστότοπό μας;

Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας. Σκοπός των cookies μας είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης του χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θυμάστε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα κ.λπ.) κατά την πλοήγηση και σε μελλοντικές επισκέψεις.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα Cookies μας επιτρέπουν επίσης να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και να τον προσαρμόσουμε στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, να επιταχύνουμε τις αναζητήσεις κ.λπ.».
Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Τι είδους cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας;

Cookies ανάλυσης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των χρηστών και έτσι να πραγματοποιήσουμε τη μέτρηση και τη στατιστική ανάλυση σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μας από τους χρήστες.

Cookies διαφήμισης: Αυτά, εάν χρησιμοποιούνται σωστά από εμάς ή από τρίτους, μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα την παροχή διαφημιστικού χώρου στον ιστότοπο, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της διαφήμισης στο περιεχόμενο της υπηρεσίας που ζητείται ή στην χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα μας.

Για ποιους λόγους ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσουμε τα cookies

Τα cookies μας δεν αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την προσωπική σας ταυτότητα, διεύθυνση, κωδικό πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κ.λπ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, εκτός από αυτά που προσδιορίζονται παρακάτω ως “cookies τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται εξωτερικές οντότητες για να μας παρέχουν υπηρεσίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας.

Τα cookies τρίτων χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λήψη στατιστικών στοιχείων και για τη διασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής.

Μπορώ να αποτρέψω τη χρήση των cookies;

Ναι, πρώτον, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας και, δεύτερον, να διαγράψετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Είναι πιθανό ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπου να μην λειτουργούν πλέον εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.”

Μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαφορετική για κάθε πρόγραμμα περιήγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευτείτε το μενού Βοήθεια” του προγράμματος περιήγησής σας.

Λίστα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας
Τεχνικά cookies και προσαρμογής

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, για την αποτροπή του χρήστη από το να χρειάζεται να επαναλάβει διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπο, για την επιτάχυνση ορισμένων διαδικασιών ιστότοπου, για την απομνημόνευση των επιλογών που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή για τις επόμενες προσβάσεις, για την απομνημόνευση σελίδων που έχουν ήδη επισκεφτεί κ.λπ.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αναγνώριση χρήστη

Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Περιέχουν επίσης τεχνικά δεδομένα από τη συνεδρία χρήστη, όπως το χρονικό όριο σύνδεσης, το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ.

Συνεδρία

AGRIWATER

Ταυτοποίηση συνεδρίας

Προσδιορίζουν τη συνεδρία http του χρήστη. Είναι κοινά σε όλες τις εφαρμογές web για τον εντοπισμό αιτημάτων από τη συνεδρία ενός χρήστη.

Συνεδρία

AGRIWATER

Κατάσταση πλοήγησης

Βοηθούν στον εντοπισμό της κατάστασης περιήγησης του χρήστη (σύνδεση, πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση κύλισης, κατάσταση ψηφοφορίας κ.λπ.).

Συνεδρία

AGRIWATER

Cookies ανάλυσης πλοήγησης

Αυτά τα cookies λαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστότοπο (όχι το περιεχόμενο του ίδιου) για να μας παρέχουν στη συνέχεια πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς.

COOKIES

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz, _ga…)

Επιτρέπουν την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση των χρηστών σε ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι: ο αριθμός των φορών που ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο, οι ημερομηνίες της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, η διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα ο χρήστης είχε πρόσβαση στον ιστότοπο, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιήθηκε ή σε ποιο σύνδεσμο έγινε κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση ο χρήστης στον ιστότοπο, κ.λπ. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς θα μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν απευθείας από την Google Inc (μια εταιρεία που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες). Η διαμόρφωση αυτών των cookies είναι προκαθορισμένη από την υπηρεσία που προσφέρει η Google, επομένως σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τη σελίδα απορρήτου του Google Analytics, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί και τον τρόπο απενεργοποίησής τους (λάβετε υπόψη ότι δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των ιστότοπων τρίτων).

Μόνιμα

Τρίτοων μερών