Γεωργική Ασφάλιση

Ο σκοπός αυτής της ασφάλισης είναι να εγγυηθεί εισοδήματα όταν ένα δυσμενές καιρικό γεγονός μειώνει την απόδοση μιας εκμετάλλευσης.

Βελτιωμένη Διαχείριση Του Εδάφους

IT01_06

Στόχος ήταν η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους ζωντανούς οργανισμούς του εδάφους ως τρόπου δημιουργίας ζώνης μετριασμού έναντι βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων.

Soc. Agr. La Fagiana

Μικροάρδευση σε καλλιέργεια  ρυζιού με πτερύγια στάγδην ανά 80 εκ. και εκτοξευτήρες ανά 30 εκ. για ομοιόμορφη εφαρμογή νερού. Χρήση ανιχνευτών εδαφικής υγρασίας ως εργαλείο λήψης αποφάσεων. Είναι εξοπλισμένα 15 εκτάρια. Έξι ανιχνευτές εδαφικής υγρασίας εγκαταστάθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για αυτοματοποιημένη εφαρμογή του νερού.