Lepší Hospodaření S Půdou

IT01_06

Vytvoření příznivých podmínek pro živé organismy v půdě jako způsob vytvoření nárazníkového efektu proti biotickým a abiotickým stresům.

Zachytávání Dešťové Vody

IT05_01

Použití semen, která jsou vysoce heterogenní a mají vyšší schopnost přizpůsobit se specifickým pedoklimatickým podmínkám.

Doplňkové Zavlažovací Nádrže

IT06_01

Opatření zajišťující nouzové zásobování vodou pro případ, že by zavlažovací společenství nedodávalo vodu z důvodu jejího nedostatku.

Soc. Agr. La Fagiana

Mikrozávlaha rýže s kapacími křídly každých 80 cm a s emitory každých 30 cm pro rovnoměrné zavlažování. Nainstalováno šest sond půdní vlhkosti, které jsou používány pro automatické dávkování vody. Takto vybaveno je 15 ha.

Soc. Agr. GMM di Illuminati

Využití nástrojů instalovaných na poli ke snížení spotřeby vody. Využívá se zejména jedna meteostanice a 5 „Divinerů“. „Diviner“ je nástroj, který umožňuje prostřednictvím počítače propojeného se senzory v půdě měřit vlhkost půdy. Rozhodnutí o zavlažování je založeno na údajích získaných z těchto nástrojů.